-Et redaksjonelt uavhengig magasin om rusfeltet

Ingunn Mortveit Ognøy, samhandlingskonsulent Blå Kors Klinikk Haugaland

— Det viktigste i jobben min er å ivareta pasientene på en god måte når de sliter med økonomi, gjeld, NAV-spørsmål, bolig, nettverk m.m. 

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?

— Individuelle samtaler, invitasjon til felles samtaler med eksterne samarbeidspartnere, delta på samarbeidsmøte, undervisning for pasienter og ansatte og delta i interne møter.

 Hvorfor har du valgt å jobbe med dette?

— Jeg ønsket å få til godt samarbeid rundt pasienter som trenger helhetlig hjelp; ikke minst med tanke på når de kommer hjem. Både kommunene, NAV og vi har en vei å gå før dette arbeidet er godt nok.

 Hva er det viktigste du har lært gjennom å jobbe i rusfeltet?

— At avhengighet regnes som en alvorlig hjernesykdom som er utrolig tøff å bli frisk av. Jeg er imponert over den kampen pasientene står i – hver dag. 

 Hva burde vært gjort bedre eller annerledes i jobben din?

— Ingenting! «Våre pasienter fortjener det beste» er uttrykk for holdningen her. Blå Kors Haugaland A-senter er en god plass å være; både for pasienter og ansatte.