-Et redaksjonelt uavhengig magasin om rusfeltet

Jan Gunnar Skoftedalen, leder i Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon

— Det viktigste i jobben min er å være oppdatert på det som foregår innenfor rusfag og ruspolitikk. Men det går også mye tid til å drifte organisasjonen.

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?

— For oss i Fagrådet er det noe avhengig av tid på året og hvilke aktiviteter som ligger foran oss. Jeg bruker mye tid på å lese og følge med på det som rører seg i rusfeltet. Det betyr også å være i kontakt med ulike mennesker. Under pandemien har det meste skjedd digitalt, men jeg er glad når vi kan være i direkte kontakt med ulike fagpersoner/fagmiljøer. 

 Hvorfor har du valgt å jobbe med dette?

— Jeg kom litt tilfeldig inn i arbeidet med rusavhengige tilbake i 1993. For meg var det givende, og jeg lærte mye. Jeg så mye urett og har siden vært opptatt av fagområdet. For meg er det meningsfullt å arbeide på rusfeltet.

 Hva er det viktigste du har lært gjennom å jobbe i rusfeltet?

— Jeg har lært mye og har også avlært mye, men at "folk er folk" er kanskje det viktigste. Og det at vi faktisk er verdens beste land ikke oppfattes slik av alle.

 Hva burde vært gjort bedre eller annerledes i jobben din?

— Som leder har jeg ansvar for resultatet og den som har myndighet til å endre ting hos oss. Så hvis jeg ser noe som bør gjøres annerledes, så gjør vi det. Jeg har heldigvis en dyktig og kreativ medarbeider i Torhild Kielland som bidrar i å utvikle organisasjonen hver eneste dag. Men vi har svært begrensede ressurser sammenlignet med tilsvarende organisasjoner og skulle gjerne fått gjort mye mer. Rusfeltet har en vei å gå før vi er på høyde med andre deler av tjenestetilbudet.