-Et redaksjonelt uavhengig magasin om rusfeltet

Janne Mustorp Ultvedt, inntaksleder Origosenteret, Kirkens Bymisjon

— I min jobb er det viktigst å planlegge innleggelser, og å møte samarbeidspartnere og pasienter med respekt. Det første møte er viktig.

 Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?

— Jeg tar imot pasienter som legges inn i behandling, avholder forsamtaler og starter basiskartlegging med alle pasienter som legges inn. Jeg svarer på telefonhenvendelser fra pasienter og samarbeidspartnere

Hvorfor har du valgt å jobbe med dette?

— Jeg brenner for denne pasientgruppa, og har jobbet i rusfeltet i over 20 år. Jeg kunne ikke tenke meg å jobbe med noe annet. Som inntaksleder får jeg en god kombinasjon av pasientkontakt, kontakt med samarbeidspartnere og det jeg kaller «skrivebordsjobb». Ingen dag er lik, og ikke minst treffer jeg mye fine folk hver dag

 Hva er det viktigste du har lært gjennom å jobbe i rusfeltet?

— At ingen er bare det du ser. At det fortsatt er en lang vei å gå i forhold til stigma, makt og kontroll for denne pasientgruppa.

Hva burde vært gjort bedre eller annerledes i den jobben jeg gjør?

— I disse korona tider savner jeg å møte pasienter og samarbeidspartnere på andre plattformer enn de digitale plattformene.