-Et redaksjonelt uavhengig magasin om rusfeltet

Karim Sayed, overlege på Gatehospitalet og i Frelsesarmeens Rusomsorg i Norge

— Det viktigste i jobben min er å hjelpe pasientene mine. 

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?
 
— Det er som en vanlig sykehusdag. Morgenmøte/pre-visitt, deretter visitt, så inntak av nye pasienter, utskriving av pasienter og papirarbeid. 
 
Hvorfor har du valgt å jobbe med dette?
 
— Fordi helt siden jeg var liten har jeg hatt en sterk rettferdighetssans og brent for de svakeste i samfunnet.  
 
Hva er det viktigste du har lært gjennom å jobbe i rusfeltet?
 
— At du skal ha stor respekt for hva en person som du ser eller snakker med, kan ha opplevd av forferdelige ting i livet sitt, og at fordommer bare er til ulempe for deg selv og gjør deg til et snevrere menneske. 
 
Hva burde vært gjort bedre eller annerledes i jobben din?
 
— Vi gjør så godt vi kan! Men i rusfeltet kunne mye vært gjort bedre. La oss starte med en rusreform som gjør rusmiddelbruk til helsevesenets og ikke politiets anliggende.