-Et redaksjonelt uavhengig magasin om rusfeltet

Karine Hansen, spesialfysioterapeut i Aktivitetsteamet ved Blå kors Borgestadklinikken i Skien

— Det viktigste i jobben min er å bidra til at pasientene får bedre helse gjennom å tilrettelegge og motivere til aktivitet og trening.

 
Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?

— Dagen starter som oftest med tverrfaglige møter samt morgenmøte med pasientene.  Deretter forberede og gjennomføre gruppetreninger. Gruppetreningene består av høyintensitetstrening, intervall på spinningsykkel eller tredemølle, - deretter styrke, mobilitet og avspenningsøvelser. Som instruktør tilstreber jeg å få til individuelt tilpasset intensitet, mestringsfølelse og en positiv gruppedynamikk. Etter lunsj er det ofte individuelle pasientavtaler.

 Hvorfor har du valgt å jobbe med dette?

— Jeg har tidligere jobbet mange år i somatikken, men hadde for 6 år siden lyst til å prøve noe annet. Jeg startet ved Borgestadklinikken i 2016 og synes det er en meningsfull jobb. Å få lov til å bli med pasientene i prosessen med å gradvis kjenne seg i bedre form. Det at de selv kjenner på de positive effektene av treningen,-spesielt fremhever de bedre humør og selvfølelse, mer krefter i hverdagen og klarere i hodet.

Mennesker med rus og/eller psykiske lidelser har 15 -20 år kortere levealder sammenlignet med den øvrige befolkningen, - noe som oftest handler om manglende kartlegging og behandling av somatiske lidelser samt levevaner.  Derfor er det meningsfullt å hjelpe pasientene med effektiv, systematisk trening for å bedre somatisk helse og legge til rette for gode levevaner, - slik det er beskrevet i pakkeforløpet.

Hva er det viktigste du har lært gjennom å jobbe i rusfeltet?

— At årsaken til rusmisbruk oftest er sammensatt, og at det er en krevende behandling. Jeg heier frem de som tar tak i problemet og søker hjelp. 

 Hva burde vært gjort bedre eller annerledes i jobben din?

— I følge mange pasienter er tiden rett etter avsluttet døgnbehandling ofte en sårbar tid for tilbakefall. Da skal hverdagslivet overta med alt det innebærer uten det beskyttende miljøet som en døgnbehandling gir. Trening er «ferskvare» og må gjennomføres regelmessig for å få effekt. Jeg skulle ønske vi kunne jobbet mer ambulant i denne fasen samt øke hverdagsaktiviteten for pasienter i døgnbehandling.