-Et redaksjonelt uavhengig magasin om rusfeltet

Kenneth Egeland, avdelingsleder for proLAR Nett i Stavanger

— Det viktigste i jobben min er å være et medmenneske for de som trenger vår hjelp i en komplisert hverdag som LAR-pasient. Vår oppgave er å fremme en human og verdig ruspolitikk som tar brukerne på alvor. Vi ønsker individuell tilpasset LAR -praksis og økt brukermedvirkning.

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?

Min arbeidsdag varierer veldig fra uke til uke - en uke er jeg på hepatitt C-bussen på reise i forskjellige byer, en annen uke kan jeg sitte i forskjellige utvalg og arbeidsgrupper. Jeg følger opp brukere lokalt inn mot kommunene og LAR, her kan det være alt fra medisinvalg til bare å få hjelp til å fremme deres ønsker. Det hjelper mange å ha en som meg eller andre represtanter som kjenner systemet, med i møter. Jeg har fast kontor på Funkishuset i Sandnes, som er et lavterskeltilbud for brukerne. Her får de hjelp til helse, mat og klær -  pluss vaksiner.

Hvorfor har du valgt å jobbe med dette?

— Det var helt tilfeldig at jeg kom inn under prolarnett i 2014 da jeg traff på Ronny Bjørnestad. Siden har dette utviklet seg her i Rogaland. Vi har vært med å skape mange prosjekter her, fra drop out-teamet til brobygger til lavterskel LAR. Jeg vil tro mange pasienter i LAR har sett at mye er endret etter at vi etablerte oss i Rogaland.

Hva er det viktigste du har lært gjennom å jobbe i rusfeltet?

— For det første så har dette endret mye av meg selv i jobben. Jeg var nok en mye mer egoistisk type: tenkte mye mer på meg sjøl og de rundt meg. Nå ofrer jeg alt i jobben og er ikke så selvopptatt som jeg en gang var. Jeg ser at mange sliter i dag og ikke har det godt og at helsen deres er dårlig. Mange av våre medlemmer er voksne med dårlig helse, som trenger tett oppfølgning. Mange ganger når jeg er hjemme og slapper av og tenker gjennom dagen og de jeg har truffet, tenker jeg på dem som ikke har et trygt sted å bo og ikke har middag med familie  - det må være helt grusomt, og dette kan vi ta for gitt til tider.

 Hva burde vært gjort bedre eller annerledes i jobben din?

— Jeg har stor tillit her vi holder til og blir brukt av fagfolk og brukere,  så vår posisjon er bra her. Men jeg skulle ønske at vi tok mer vare på de eldre i LAR som nå ønsker å komme seg vekk fra gata. At de kunne fått et bedre botilbud, mindre bofelleskap der de kunne fått slått seg til ro og fått den hjelpen de trenger daglig. Vi ser jo at mange i dag får prøve ut nye medisiner, men mangler et trygt sted å bo. Enkelte byer er så store at denne gruppen kan bli litt glemt bort og gjemt bort. Jeg skulle ønske vi kunne hatt en ordfører i byen som brant ekstra mye for denne gruppen. Det ikke mange politikere som bryr seg, noe jeg synes er trist. Men det fins mange flinke folk i feltet, men som sjøl blir utbrent av hvordan jobben skal gjøres.