-Et redaksjonelt uavhengig magasin om rusfeltet

Lars Arne Ranheim, seksjonsleder Korus Midt

— Det viktigste i jobben min er å bistå med ruskompetanse til ansatte, samarbeidspartnere og tjenestemottakere. Ved å holde rusfokuset oppe i kommuner, spesialisthelsetjeneste og befolkningen for øvrig, bidrar vi til at de kan utøve godt folkehelsearbeid, godt tidlig intervensjonsarbeid og tilby god behandling, slik at vi får motvirket de negative sidene av rusmiddelbruk.

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?

50-60 prosent av dagen brukes til ulike møter med en fordeling på administrasjon, samhandling og fag. Noe tid brukes på administrative programmer, ellers har vi rom for en del faglige diskusjoner knyttet til arbeidsoppdrag. Tradisjonell undervisning er i stor grad erstattet med samskapende prosesser. For tiden jobber vi med prosjekt «Rus og vold» som handler om å utvikle undervisningsprogram for å styrke tjenestene for dem med integrerte behov

Hvorfor har du valgt å jobbe med dette?

Jeg har arbeidet med rusutfordringer siden jeg ble utdannet til sykepleier i 1998. Rus og avhengighet har aldri sluttet å interessere meg. Det å arbeide i rusfeltet har vært spennende og utviklende i alle disse årene.

Hva er det viktigste du har lært gjennom å jobbe i rusfeltet?

Det må være å lytte og ikke være skråsikker på hvem som har rett og hvem som har galt. Ellers er det mye interessant i spennet fra behandling til mere generell helsefremming.

Hva burde vært gjort bedre eller annerledes innen feltet du jobber på?

En bør fortsette opprettholde trykket på folkehelse, forebygging, tidlig intervensjon og behandling i hele livsløpsperspektivet. Det blir fremover viktig å få til en balanse mellom ferdige programmer (ekspertutviklet) og god samskaping med tjenestene vi skal gi tilbud til.