-Et redaksjonelt uavhengig magasin om rusfeltet

Morten Olsø, avdelingssjef på St.Olavs poliklinikk for rus- og avhengighetsmedisin og LAR

— Det viktigste i jobben min som leder er å være lyttende og åpen for endring. Jeg må bidra til utvikling og jobbe slik at jeg får med meg laget på å se inn i fremtiden.

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?

Vi er en stor avdeling med 35 ansatte, så hverdagen min består mest i administrasjon og personalledelse i tillegg til utvikling av faget og avdelingen sammen med alle mine dyktige kollegaer. Samtidig er vi en del av en større helhet og jeg må også holde fokus på å sette det vi driver med i sammenheng.

Hvorfor har du valgt å jobbe med dette?

Å jobbe med rus er både givende og veldig spennende. Jeg møter mange flotte mennesker, pasienter, pårørende og behandlere som har store ønsker om å få til endring. Det å ikke alltid ha fasit på hva som skal til er krevende, men også veldig givende og fordrer utvikling. Rus er et fag som er i rivende utvikling, som utvikles av alle parter sammen.

 Hva er det viktigste du har lært gjennom å jobbe i rusfeltet?

At alle mennesker har ressurser. Til og med den «tungt rusavhengige» har mye å bidra med. Spørsmålet er om vi sammen greier å utnytte og dreie disse ressursene til det gode, både for enkeltmennesket og for samfunnet. Derfor må vi aldri gi opp, selv om det noen ganger kan se håpløst ut. Jeg har som behandler mange erfaringer med at den enkelte kan være i stand til å snu en tilsynelatende håpløs situasjon.

Hva burde vært gjort bedre eller annerledes innen feltet du jobber på?

Debatten i rusfeltet er ofte preget av enkeltpersoners ønsker, politiske partiers holdninger og i mindre grad basert på klinisk erfaring og forskning. Det må forskes mer på dette fagfeltet for å skape enda mer trygghet for hva som kan bidra til å hjelpe den enkelte.