-Et redaksjonelt uavhengig magasin om rusfeltet

Ragnhildur Jona Nielsdottir. Foto: Privat
Ragnhildur Jona Nielsdottir. Foto: Privat

Ragnhildur Nielsdóttir, virksomhetsleder, Kirkens Bymisjon Veslelien

— Det viktigste i jobben min som leder er å sette retning, skape handlingsrom og oppslutning om målene som vi i fellesskap skal oppnå, og oppdraget vi er satt til å løse. Å legge forholdene til rette slik at vi til enhver tid gir forsvarlig behandling, preget av våre verdier som bidrar til at pasientene våre får den hjelpen de behøver og muligheter for å oppnå sine mål.

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?

— En av tingene jeg liker veldig godt ved jobben min er hvor varierte dagene er. Livet som leder på institusjon byr på mange oppgaver, både planlagte og uventede oppgaver. Når jeg tenker på en typisk arbeidsdag, så består mye av dagen av å være i dialog med egen ledergruppe og øvrige ansatte, for å planlegge og følge opp pågående arbeid på institusjonen. En del arbeidsdager brukes mer til administrative oppgaver, for strategisk planlegging for fremtidig drift og utvikling.

 Hvorfor har du valgt å jobbe med dette?

— Det er interessen min for hva som er god behandling overfor personer med rusmiddelavhengighet, som førte til at jeg valgte denne jobben. «Ingen er bare det du ser». Mangfoldet av enkeltindivider som er tjenestemottakere, kombinert med kompleksiteten i avhengighetsbehandling, gjør at jeg opplever jobben som berikende og spennende.

 Hva er det viktigste du har lært gjennom å jobbe i rusfeltet?

— Det er mye jobben i rusfeltet har lært meg. Noe av det viktigste jeg har lært, og kanskje den læringen som kom tidligst, er viktigheten av å lytte til og lære av alle de forskjellige personene som utgjør mottakere av tjenestene våre. Jeg mener det er viktig å huske at «one size fits all» slettes ikke er gjeldende i dette feltet.

 Hva burde vært gjort bedre eller annerledes i jobben din?

— Jeg ser det som en viktig lederoppgave å sørge for at tilbudet vårt er i utvikling, alltid på søken etter hva som kan gjøres annerledes for å levere de beste tjenestene. Samtidig mener jeg det er viktig å være forsiktig med å kritisere fortidens handlinger med dagens kunnskapsbriller. Vi får stadig mer kunnskap og erfaring. Dette, kombinert med et reelt ønske om brukerinvolvering, mener jeg gir gode forutsetninger til å levere stadig bedre tjenester.