-Et redaksjonelt uavhengig magasin om rusfeltet

Sigrid Rohde, rådgiver hos KORUS Midt, Levanger

— Det viktigste i jobben min akkurat nå er å skape engasjement og jobbe på tvers for å se nye muligheter og vri om nøkkelen mellom ulike aktører slik at vi får flere fleksible tilbud der utendørsterapi blir satt i system.

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?

— Jeg er ofte kursholder for utendørsterapi og motiverende samtaler, og sitter dessuten i en rekke nettverk. Kontorarbeid, teamsmøter og administrasjon er selvsagt også en del av bildet, og så prøver jeg å få noen runder ut i frisk luft i løpet av dagen, om ikke annet så til og fra andre oppgaver.

Hvorfor har du valgt å jobbe med dette?

— Jeg har jobba med rusfeltet fra ulike innganger siden 1988. Jeg liker menneskene jeg har møtt i behandling, og jeg liker å bidra til utvikling av feltet. Nå når jeg driver med utendørsterapi som utviklingsområde, er jeg sammen med både folk med brukererfaring og andre fagfolk. Det inspirerer meg til å stå på.

Hva er det viktigste du har lært gjennom å jobbe i rusfeltet?

— Møtet med alle som var i behandling og ettervern som jeg jobba med på 90-tallet og begynnelsen av 2000-tallet, har uten tvil gitt meg den viktigste kunnskapen. Samtidig lærte jeg utrolig mye om ulike tilnærminger for endring i mine ni år med langtidsbehandling i Tromsø. Der gjorde vi mye spenstig med felleskapet som metode, som bidrag til mening, mestring og relasjon. De siste årene har jeg dessuten lært og erkjent at etter mange år som rådgiver, må man ut, sammen med brukerne for å «våkne» opp igjen. Å jobbe sammen med Medvandrerne, slik jeg gjør nå, er en gave i så måte.

Hva burde vært gjort bedre eller annerledes innen feltet du jobber på?

— Vi må bli bedre på å se helheten. For eksempel ved å koble frivillighet nærmere spesialister og kommuner og gjennom å la grupper få terapi gjennom naturen, musikk og andre aktiviteter. Jeg tror vi må sette søkelyset på nettverk i behandlinga, både i spesialistjenesten og kommunene. Jeg skulle ønske vi var flinkere til å løfte fram de som gjør bra jobb på disse områdene, så de blir synlige. I ei tid med mye krav til dokumentasjon vil jeg slå et slag for å ha innovasjon som en ledestjerne.