-Et redaksjonelt uavhengig magasin om rusfeltet

Siri Andora Stauch-Hansen, nestleder ved Samtun trenings- og mestringssenter for rusavhengige

— I min jobb er det viktigst å være med å legge til rette slik at beboere får den behandlingen de har behov for, og at ansatte får rom til å gjøre sine arbeidsoppgaver på en god måte.

 Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?

Jeg begynner kl. 8 og har en overlapping med de som er på jobb for å planlegge dagen; fordele arbeidsoppgaver og oppfølgingssaker, både praktiske og faglige. Videre følger jeg opp personalsaker og helsefaglige oppgaver, siden jeg er psykiatrisk sykepleier. Jeg prøver å hjelpe til der det trengs, i tillegg til organisatoriske oppgaver som må gjøres i løpet av arbeidsdagen og uka.

Hvorfor har du valgt å jobbe med dette?

Det var tilfeldig at jeg begynte å jobbe innenfor rusfeltet da jeg søkte jobb etter at jeg hadde tatt videreutdanning i psykisk helsearbeid. Planen var å jobbe på Samtun i to år, men det har nå blitt 16 år. Jeg synes det er givende å se hvilke endringer et menneske er i stand til å gjøre gjennom en langtidsbehandling. Samtun er et flott sted å jobbe på; faglig dyktige kolleger og et godt arbeidsmiljø. Jeg trives like godt nå, etter 16 år her.

 Hva er det viktigste du har lært gjennom å jobbe i rusfeltet?

Det er krevende å bli rusfri og det er nødvendig med en indre motivasjon til å stå i den kampen det er å bli rusfri. Det er også viktig å skape seg et rusfritt nettverk og fritidsaktiviteter for å skape gode alternativer til rusmiljøet.

Hva burde vært gjort bedre eller annerledes innen feltet du jobber på? 

Det tar tid å bli rusfri og gjøre endringer som er nødvendige for å bli rusfri. Jeg tror langtidsbehandling kan gi en solid plattform å bygge videre på for varig rusfrihet. Ved at det stadig kreves kortere behandlingstid, tror jeg at plattformen blir mer vaklete.