-Et redaksjonelt uavhengig magasin om rusfeltet

Siri Otterskred, miljøterapeut i NAV – Bergenshus Aktiv og drivkraft i Medvandrernes lokallag i Bergen

— Det viktigste i jobben min er å jobbe menneskenært og ekte, og på den måten guide brukerne til å bli selvstendig.

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?

— I Bergenshus Aktiv har vi en fast ukesrytme med fjelltur på mandag, treningssenter på tirsdag og torsdag, og arbeidstrening i Bergens skog- og træplantingsselskap på onsdag.

Hvorfor har du valgt å jobbe med dette?

— Jeg kom inn på rusfeltet da jeg var ung og nettopp hadde flyttet til Bergen. Venner anbefalte meg å gå innom Bakkegaten, et døgnbemannet hospits, for å se etter jobb. Jeg tror aldri jeg hadde møtt noen jeg visste var rusavhengig før jeg gikk in der, men jeg følte at det var som å komme hjem. Etter 13 år søkte jeg meg over til det kommunale systemet der jeg har mulighet til å ha kontakt med større deler av apparatet og påvirke veien videre. Det var med andre ord tilfeldig at jeg startet å jobbe på rusfeltet, men jeg har aldri angret. Jeg gleder meg til å gå på jobb hver dag!

Hva er det viktigste du har lært gjennom å jobbe på rusfeltet?

— At alle fortjener å bli sett og hørt og tatt på alvor. At vi er likestilt. Jeg tok med 18 brukere på motivasjonstur til hjembygda mi i Sogn, hjem til mamma, pappa og bestemor. Det var veldig fint. Både å se hvor mye det betydde for de som kom, og å se at foreldrene mine etter helga sa at hver og en var velkommen tilbake.

Hva burde vært gjort annerledes innen feltet du jobber på?

— Deltakere og brukere skulle blitt sett og hørt bedre, de skulle fått raskere hjelp. Hos oss er det lav terskel, veien inn er enkel for alle med rusbakgrunn. De kan ringe og si at de vil være med, og så er det bare å møte opp. Men det er bare for innbyggere i Bergen kommune. Det burde vært mindre strengt på hvem som får delta. Hvis du for eksempel bor i en nabokommune, men tilbringer dagene dine i Bergen, da er det ille om vi må si nei. Tilbud som vårt burde dessuten finnes flere steder.