-Et redaksjonelt uavhengig magasin om rusfeltet

Susanne Trønnes,  prosjektleder for overdosestrategien i Bergen kommune

— Det viktigste i jobben min er å bidra til å forebygge overdoser og overdosedødsfall og ivareta etterlatte.

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?

— Min arbeidsdag varierer veldig, og det er det som gjør jobben min spennende. Men ofte består den i å ha kontakt med lavterskeltjenestene våre i Bergen, samarbeidsmøter, jobbe med ulike prosjekter som kan være med på å forebygge overdoser, følge med på overdosestatistikk og holde foredrag. 

 Hvorfor har du valgt å jobbe med dette?

— Etter å ha jobbet mange år i lavterskeltjenestene innen rus har jeg mistet mange gode folk til overdoser. Det var derfor ekstra engasjerende å få lov til å jobbe med overdosestrategien i Bergen kommune og være med på å gjøre en forskjell. 

 Hva er det viktigste du har lært gjennom å jobbe i rusfeltet?

— Relasjonsbygging og brukermedvirkning må alltid være høyt prioritert. Uten det lykkes vi ikke. 

 Hva burde vært gjort bedre eller annerledes i jobben din?

— Det burde vært et enda bedre samarbeid mellom rustjenester, kommuner, fastleger og spesialisthelsetjeneste.