-Et redaksjonelt uavhengig magasin om rusfeltet

Thor Einar Torrissen, gatesosionom i Kirkens Bymisjon Nordland, Møtestedet i Bodø

— Det viktigste i jobben min er at gjestene våre erfarer respekt, omsorg og rettferdighet. Målsetningen min er jo at alle som kommer innom Møtestedet skal få en litt bedre hverdag og forlate kafeen med ett smil. 

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?

— Primært så er det miljøarbeid i kafeen samt å håndtere de utfordringene som dagen bringer. Det kan være alt fra å bistå med søknader, være med på møter hos offentlige instanser, hjelp til nettbank etc. Ofte så ønsker gjestene våre hjelp umiddelbart så det er vanskelig å planlegge dagene nøyaktig.  

 Hvorfor har du valgt å jobbe med dette?

— Jeg var så heldig at jeg fikk praksisplass på Møtestedet i Bodø da jeg studerte sosialt arbeid og det tok ikke lang tid før jeg tenkte at her har jeg veldig lyst til å jobbe. Årsaken til det var nok en kombinasjon av å få innblikk i en «verden» man visste svært lite om samt at jeg ble veldig glad i de menneskene som benyttet seg av tilbudet vårt. Det at ingen dager er like, er også ett stort pluss. 

 Hva er det viktigste du har lært gjennom å jobbe i rusfeltet?

— Det viktigste jeg har lært kan oppsummeres med to slagord, ett fra Kirkens Bymisjon og ett fra gatejuristen: «Ingen er bare det du ser» og «det er stor forskjell på å ha rett og det å få rett». Det er utrolig lett å være forutinntatt og man tar som regel feil. Jeg er rimelig sikker på at ingen av oss kunne klart å levd andre sine liv bedre enn dem selv.

 Hva burde vært gjort bedre eller annerledes i jobben din?

— Det første jeg tenker på er mer ressurser slik at vi fikk gjort enda mer. Jeg tror at det er mange som har behov for tilbudene våre, men som ikke benytter seg av dem grunnet ulike årsaker. Hvordan vi skal senke terskelen for å be om hjelp, har jeg dessverre ikke svaret på.