-Et redaksjonelt uavhengig magasin om rusfeltet

Tina Bierud Hansen, enhetsleder Jegersberg gård, Kristiansand kommune

— Det viktigste i jobben min er å gi mennesker med rusutfordringer reelt ansvar og tillit. På Jegersberg gård rehabiliterings- og kompetansesenter får beboere god tid, de får et felleskap, de får også mentorer som har gått veien før, og de får kvalifiserende arbeid fra første dag.

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?

— Jeg er så heldig å jobbe på en gård, med masse dyr og fine mennesker. Her skjer det mye hver eneste dag. Jeg er opptatt av å være en tilstedeværende leder som deltar. Jeg er også opptatt av at vi drar samme vei og at vi respekterer hverandre. De ansatte og beboere jobber side om side. Jeg har aldri hatt en så variert jobb før, dette trives jeg godt med. Vi jobber godt i sammen, og vi har eierskap til gården. Vi er få sosialfaglige ansatte, vår jobb er å jobbe mer i kulissene og spille andre gode.

 Hvorfor har du valgt å jobbe med dette?

— Jeg er genuint opptatt at det bor mye i alle mennesker. Når en respekterer hverandre, så får vi til mye, sammen. Jegersberg gård jobber etter en Italiensk modell (San Patrignano), jeg har stor tro, og erfarer at dette virker. Det er ingen ansatte på jobb etter kl 15.30, i helger eller ferier.

Jeg liker godt å jobbe tett med erfaringskompetansen. Det er når fag og erfaringer er likestilt at vi får til gode tjenester som hele tiden er i utvikling.

 Hva er det viktigste du har lært gjennom å jobbe i rusfeltet?

— At ting tar tid! På Jegersberg gård har beboere god tid til å skape seg gode liv. Hos oss kan en bo så lenge en vil. Jeg har også lært at det er viktig å prøve og feile, det sånn en lærer. Ikke minst har jeg lært at en aldri slippe å ha troa på folk. Jeg har også etter 20 åre erfaring lært meg å bli tydeligere i møte med mennesker, å si det som det er. Å sitte i samtaler gjør jeg lite av, jeg har erfart at det er når en gjør ting i sammen, at de gode øyeblikkene/ samtalene kommer naturlig.  

 Hva burde vært gjort bedre eller annerledes i jobben din?

— På Jegersberg gård er vi gode på erfaringskompetanse, halvparten av ansatte gruppa har bodd på gården selv. Jeg kunne ønske at jeg hadde klart å påvirke andre tjenester i kommunen til å tenke mer erfaringskompetanse som en naturlig del av tilbudene. Det virker!