-Et redaksjonelt uavhengig magasin om rusfeltet

Tone Sedolfsen, psykologspesialist ved Losen lavterskelsenter, Tromsø kommune

— Det viktigste i jobben min er alle de fine menneskene jeg møter. Ved å møte hver enkelt på en god måte kan jeg sammen med mine kollegaer bidra til endring i form av økt livskvalitet, mere mening og mere positivt innhold i livet. Ved å ha muligheten til å jobbe tverrfaglig og hjelpe til på flere livsområder samtidig, kan vi som team bidra med fornyet håp og økt mestringstro. Det gjør arbeidet meningsfullt og givende.

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?

 — En typisk arbeidsdag og etter min mening en perfekt arbeidsdag er variert og en blanding av behandlingsmøter og klientsamtaler. Gjerne litt veiledning eller system/plan-arbeid mot slutten av dagen Da får jeg både mulighet til meningsutveksling og påfyll fra mine kollegaer samtidig som jeg får muligheten til å jobbe klinisk samt bidra med min kompetanse på systemnivå. Jeg jobber 70 prosent klinisk og 30 prosent på systemnivå . På det kliniske området møter jeg mennesker med rus eller avhengighetsproblematikk og deres pårørende.

 Hvorfor har du valgt å jobbe med dette?

— Jeg har jobbet innenfor rusfeltet i 13-14 år, og den første jobben jeg fikk som nyutdannet var i et ACT-team i Tromsø kommune. Jeg trivdes raskt med å jobbe med rus og ROP, og var spesielt fornøyd med å jobbe i kommunehelsetjenesten. Å jobbe i kommunen gir mere fleksibilitet og muligheter til å tenke utenfor boksen. Det er viktig for meg. Da jeg byttet jobb til min nåværende jobb, var det derfor viktig å kunne fortsette innad i kommunen.

Har du møtt en som ruser seg, ja så har du kun møtt en som ruser seg

Hva er det viktigste du har lært gjennom å jobbe i rusfeltet?

—  Har du møtt en som ruser seg, ja så har du kun møtt en som ruser seg. Alle har sin unike historie og sine grunner til at de begynner å ruse seg. Det betyr at hver enkelt har forskjellige behov og vil trenge litt ulik hjelp. Da må jeg som behandler drive med skreddersøm.

De aller fleste har også samtidige psykiske helseutfordringer som må adresseres parallelt. De fleste jeg møter er mer motivert for å få hjelp med sin psykiske helse, og det kan derfor være greit å starte der. Å kutte rusen er for mange en lang prosess med opp og nedturer og tilbakefall. Mange trenger derfor støtte over tid, og det er viktig med kontinuitet og mulighet til raskt å få hjelp igjen etter avslutning hvis ting skulle skje.

Hva burde vært gjort bedre eller annerledes i jobben din?

— Vi registrerer at de aller fleste vi møter har kommet langt i sin rusbruk. De ber om hjelp først når konsekvensene har blitt store og omfattende, og de har erfart funksjonstap som følge av sitt rusbruk. Å jobbe enda mer forebyggende vil derfor være viktig. Vi ønsker å komme tidligere på banen.