-Et redaksjonelt uavhengig magasin om rusfeltet

Tonje Isabell Sandø, psykiatrisk sykepleier og koordinator rusakutt på klinikk for rus- og avhengighetsmedisin, St.Olavs hospital

- I jobben min er det viktigst å være observant og lyttende, og å bruke intuisjon og erfaring til å tilpasse seg ulike mennesker i ulike situasjoner.

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?

 Jeg har ansvar for Rusklinikkens vakttelefon, og mottar henvendelser om innleggelse på rusakutt døgnavdeling på dagtid. I tillegg går jeg rustilsyn på St.Olavs somatiske avdelinger på forespørsel. Hver dag er uforutsigbar og ingen dag er lik.

Hvorfor har du valgt å jobbe med dette?

 Jeg var i praksis i akuttpsykiatri som sykepleierstudent, noe som var spennende og lærerikt. Jeg fant tidlig ut at jeg ønsket å jobbe i feltet, og etter flere år i akuttpsykiatrien, byttet jeg til jobb innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Hva er det viktigste du har lært gjennom å jobbe i rusfeltet?

Tålmodighet og raushet – vi er alle forskjellige, med ulike mål, og ulike veier til målet.

Hva burde vært gjort bedre eller annerledes innen feltet du jobber på?

 Vi har litt å gå på når det gjelder samarbeid på tvers av tjenestenivå for å sikre helhetlige og gode behandlingsforløp.