-Et redaksjonelt uavhengig magasin om rusfeltet

Tore Martin Helgesen, miljøarbeider Solliakollektivet, avd. Raufoss

— I min jobb er det viktigst å bidra til at elevene har jobb eller skole å gå til, og gjennom den prosessen får et varig rusfritt liv

Tore Martin Helgesen er nå miljøarbeider ved Stiftelsen Solliakollektivet avd Raufoss (Fase 2 i behandlingen. Han har jobbet 23 år ved Solliakollektivet og var daglig leder i 11 år. Han har også vært avdelingsleder ved avd Raufoss i tre år.

 Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?

— Nå som jeg er frigjort fra lederansvar, er det å være sammen med våre elever her på Raufoss om kvelden. Vi lager middag på rundgang, og spiser sammen klokken 5. Vi kan ha kjøreoppdrag til aktiviteter eller psykolog. Eller samvær i forskjellige former resten av kvelden.

 Hvorfor har du valgt å jobbe med dette?

— Fordi jeg vokste opp på Bøler i Oslo, og tidlig på 90-tallet visste om nesten 100 bekjente på Bøler, Bogerud og Oppsal som var døde grunnet livet de hadde levd. Da vokste tanken frem om å bidra så flere klarte å leve livene sine uten rusmidler.

 Hva er det viktigste du har lært gjennom å jobbe i rusfeltet?

— At ALLE kan bli rusfri. At det prates og prates, men lite skjer. Integrert etterbehandling er et eksempel!

 Hva burde vært gjort bedre eller annerledes innen feltet du jobber på?

— En helhetlig behandling slik at de regionale helseforetakene må ta ansvar også for etterbehandling. Og at New Public Management blir tatt ut av helsesektoren snarest!