-Et redaksjonelt uavhengig magasin om rusfeltet

Tor Sæter har ansvar for møtene til cannabisnettverket,
Tor Sæter har ansvar for møtene til cannabisnettverket,

Nettverk vil øke kunnskap om cannabisbruk på tvers av sektorer

I Trondheim legger et eget nettverk til rette for regelmessige møter mellom behandlere i rusinstitusjoner, ruskonsulenter i kommunen og andre som møter brukere av cannabis i jobben sin. Målet er at det skal utveksle erfaringer og øke sin kunnskap knyttet til cannabisbruk.

- Cannabisbrukere møter både kommunens tjenester og spesialisthelsetjenesten. Det er en fordel om de ulike aktørene kjenner hverandre og hverandres tilbud, påpeker Tor Sæther, som er rådgiver hos KoRus Midt. Han har ansvar for møtene til cannabisnettverket, som finner sted fire ganger i året. Da møtes folk som jobber med cannabismisbrukere eller med mennesker i faresonen for cannabismisbruk på Rusklinikken ved St.Olavs hospital. I løpet av en formiddagssamling får de muligheten til å oppdatere sin kunnskap og dele erfaringer de har fått siden sist.

Får bedre oversikt

- Vi vil gjerne at deltakerne forteller litt om sine tilbud, fordi vi ser det er vanskelig for dem å ha oversikt over hva andre gjør. Slik blir det i en stor kommune som Trondheim, sier Sæter. Det er deltakerne selv som bestemmer tema for samlingene som KoRus Midt tilrettelegger for.  Av og til kan nettverkets deltakere selv holde foredrag, eller innleggene kan holdes av KoRus eller relevante eksterne aktører som for eksempel politiet eller – slik det var planlagt i vår, samt farmakologen på St.Olavs.

- De skulle snakke om cannabisbruk ut fra hva de ser fra prøvetaking og analyser av blod og urinprøver, forteller Sæter, som ble nødt til å avlyse vårens nettverkstreff da St. Olavs hospital ga alle sine avdelinger beskjed om å droppe alle samlinger for å begrense smittespredning av Covid-19. (Vi må for ordens skyld opplyse om at bildet til saken er tatt ved en tidligere samling, før koronatiltakene, journ. anm)

Lettere å be om råd og støtte hos kjentfolk

- Neste treff er planlagt i september. Hvis vi fortsatt ikke kan møtes fysisk da, må vi se på digitale alternativ. Det handler ikke bare om det faglige påfyllet, men også om å holde kontakten. Det er et mål i seg selv av de som jobber med problemstillinger knyttet til cannabis skal kjenne hverandre, slik at de lettere skal kunne ta kontakt og be om råd eller støtte hvis de kommer i situasjoner hvor de har bruk for tryggheten i et faglig nettverk.

Nettverkstreffene pleier å ha rundt 25 deltakere. Matz Seifried i Uteseksjonen i Trondheim kommune har vært fast deltaker i mange år. Han setter pris på muligheten til å møte kolleger som jobber med samme fagfelt, og liker at nettverket gir rom for å utveksle kunnskap fra felten. Seifried fremhever også verdien av å få ny kunnskap gjennom foredrag, og peker på at kombinasjonen av teori og praksis er nødvendig for å utvikle seg og sine tjenester.

Hjelp til å imøtegå seiglivede myter

- De siste årene har det vært en reduksjon i bruken av cannabis blant ungdom i Trøndelag, men vi ser tegn som tyder på at det er i ferd med å snu, sier Sæter. Én diskusjon går på om oppmykingen av regler i forbindelse med rusreformen har noe å si her. Det skjer også mye rundt cannabis på verdensbasis, vi ser for eksempel at Canada og flere stater i USA har legalisert cannabis til rekreasjonsbruk. Sæters erfaring er at brukerne av cannabis ofte leser mye på nett slik at de møter behandlingsapparatet med mange argumenter. Det kan være ting med hold i, men de støtter seg også ofte til seiglivede myter. I cannabisnettverket utveksler deltakerne erfaringer om hvordan de best kan forholde seg til disse mytene.

- Det kan for eksempel gå på forskjellen mellom legalisering og avkriminalisering, eller forestillinger om hvordan det fungerer i land som har legalisert cannabis. En myte vi møter ganske ofte, er den om at cannabis er et fredelig rusmiddel. Det er vanskelig å si sikkert, men ferske tall tyder på at dette ikke stemmer, da vi ser en økning av vold i stater som har legalisert cannabis, sier Tor Sæther. KoRus Midt forsøker å holde seg oppdatert på den nyeste forskningen, slik at de kan spre kunnskap om denne på nettverkstreffene.

 

 

Les mer om følgende emner: