-Et redaksjonelt uavhengig magasin om rusfeltet

Egeneandelen i LAR blir fjernet

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol sier at kravet om egenandel i LAR-behandling blir fjernet.

På Ruspolitisk Arena, arrangert av Fagrådet - rusfeltets hovedorganisajon, kom det en god nyhet til rusfeltet fra helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol:

Regelverket blir nå endret slik at kravet om egenandel i LAR-behandling blir fjernet.

Det har den siste tiden kommet en rekke innspill om å fjerne egenandelen. Blant annet henvendte disse fire seg til Regjeringen med krav om å fjerne egenandelen:

Ronny Bjørnestad – leder pasientorganisasjonen proLAR Nett, Kine Haugen – seksjonsleder Oslo Universitetssykehus, Randi Mobæk – avdelingssjef Stavanger Universitetssykehus og Jan Gunnar Skoftedalen – leder Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon.

De fire skrev blant annet: 

"LAR behandling har siden oppstart i Norge (1998) vært gratis. Det er først de siste årene noen sykehus har begynt å ta egenandel fra pasientene, mens andre sykehus har valgt å ikke kreve egenandel. Det er et mål i helse-Norge om likeverdige tjenester, både i kvalitet og kostnad. Bosted er avgjørende for om tjenesten er gratis eller om pasienten må betale."

Her kan du lese kronikken om egenandel i LAR, slik den ble publisert på rusfeltet.no

Egenandel i LAR må bort