-Et redaksjonelt uavhengig magasin om rusfeltet

Er hun den kommende helseministeren? Ingvild Kjerkol jublet på Trøndelag Arbeiderpartis valgvake mandag kveld
Er hun den kommende helseministeren? Ingvild Kjerkol jublet på Trøndelag Arbeiderpartis valgvake mandag kveld

Favoritt til helseministerposten med klar beskjed på valgnatta: Rusreformen er viktig for Arbeiderpartiet

Når Jonas Gahr Støre etter valget skal lede en ny regjering, vil Aps helsepolitiske talsperson Ingvild Kjerkol sannsynligvis bli hans helseminister. Fra valgvake i Trondheim forsikret Kjerkol om at rusreformen er en viktig reform for Arbeiderpartiet.

Etter venstresidas valgseier tyder alt på at trønderen, som har vært Arbeiderpartiets helsepolitiske talsperson siden 2017, og medlem i Stortingets helse- og omsorgskomite siden 2015, skal ta over stafettpinnen som helseminister etter Bent Høie. Kjerkol sier at rusreformen vil leve videre under en ny regjering.

Jubelen sto i taket etter hvert som resultatene fra Stortingsvalget dukket opp på tv-skjermene på Trøndelag Arbeiderpartis valgvake i Trondheim mandag kveld. Mens partifellene ropte ut sin glede og lettelse over at tiden i opposisjon er over for denne gang, svarte Ingvild Kjerkol på hva regjeringsskiftet vil bety for norsk ruspolitikk.

Hvordan tar dere rusreformen videre?

— Vi har hele tiden sagt at vi må ha en behandlingsreform der vi bygger ut helsehjelpa for rusavhengige, hvor vi for eksempel gjør LAR mer kunnskapsbasert og mindre rigid og hvor vi også ønsker å gå videre med fritak for straff for bruk og besittelse for dem som har en avhengighetssykdom. Bent Høie mener det er umulig, men vi tror det er mulig, sier Kjerkol, som håper å få med seg regjeringspartnerne på dette grepet. Senterpartiet deler Arbeiderpartiets syn på saken, mens SV nok vil melde inn betydelig skepsis. Det vil bli én av flere ting partene må forhandle om når de skal danne regjering.

Fra valgvaken varslet Kjerkol at det er viktig at vedtakene Stortinget gjorde i rusreformen faktisk blir gjennomført, som for eksempel at forseelser slettes fra reaksjonsregisteret etter tre år, at beslag av førerkort i forbindelse med rusbruk skal være forholdsmessig og relevant, at kommunene skal etablere rusenheter og få en mye bedre førstelinje. Hun er også opptatt av at politi og kommunalt tiltaksapparat og helsetjenesten skal samarbeide sånn at man får helsehjelp og ikke straff.

— Debatten om rusreformen har vært veldig tett, og nyansene har forvunnet, men vi i Arbeiderpartiet vil altså ha fokus på behandling, og ikke straffe rusavhengige, sier Ingvild Kjerkol, som ikke vil forskuttere at hun får ministerposten i Helse- og omsorgsdepartementet, selv om "alle" peker på henne.

Hun understreker at det uansett blir en ny politikk, og mener at helse er et av de områdene hvor skillelinjene mellom borgerlig og sosialistisk side har kommet tydeligst frem.

— Nå har velgerne gitt oss et veldig klart mandat både til ei ny regjering og til ny helsepolitikk, sier Kjerkol.

— Så får vi, i dagene og ukene som kommer, diskutere med Senterpartiet og SV hvordan dette løser seg.