-Et redaksjonelt uavhengig magasin om rusfeltet

HAB-utredning levert – nå er det opp til politikerne

- Forsøket med heroinassistert behandling skal kunne gjøre en forskjell for dem som får tilbudet, sa Thomas Clausen da utredningen om HAB ble overlevert Helsedepartementet torsdag. Nå er det opp til politikerne å finne penger til prosjektet. Clausen ga et tydelig råd til dem: - Denne behandlingen har høye kostnader. Ikke gjør det billigere ved å redusere på kvaliteten.

Helseminister Bent Høie fikk overlevert rapporten om forsøket med heroinassistert behandling (HAB). SERAF (Senter for rus- og avhengighetsforskning) har hatt oppdraget med å utrede hvordan forsøket kan gjennomføres i Norge.

SERAF-leder og professor Thomas Clausen  har ledet arbeidsgruppen og kunne torsdag fortelle hvordan gruppen mener forsøket bør gjennomføres:

  • Heroinassistert behandling bør være en intergrert del av LAR. Det betyr også samlokalisering.
  • Inntak av medisinsk heroin skal kombineres med psyko-sosial oppfølging
  • 24 timers medisinsk morfin bør også gjøres tilgjengelig i Norge og kunne tilbys i HAB
  • Forsøkene i Oslo og Bergen skal også kunne gjelde personer i omkringliggende kommuner
  • Forsøksprosjektet skal vare i fem år. Det viktigste målet er at HAB skal gi bedre helse og livskvalitet til de som deltar
  • Man antar at heroinassistert behandling kan tilbys opp mot 300 personer, gradvis økende gjennom de tre første årene av prosjektet
  • Det bør etableres tre klinikker som hver kan ha opp mot 100 pasienter

Arbeidsgruppen har også fått utredet kostnadene ved prosjektet. Clausen sa at HAB vil koste rundt 500 millioner kroner samlet, dvs rundt 100 millioner årlig i prosjektperioden. I dette er det også beregnet at forskning og evaluering av HAB vil koste 50 millioner kroner.

-Man må være klar over at heroinassistert behandling er kostbart. Det stilles høye krav til kvalifisert personal. I tillegg er selve medikamentene kostbare, faktisk rundt tre ganger så dyre som medikamentene som i dag tilbys i LAR, sa Clausen. Antall og type ansatte, samt medikamentene, er det som gjør HAB til en kostbar behandling, sa Clausen.

Han understreket at de i utredningen har lagt inn at rehabilitering som en del av behandlingen.

-Ja, det gjør det dyrere. Men skal denne behandlingen kunne utgjøre en forskjell i livene til pasientene, er rehabilitering et helt nødvendig element.

I rapporten som ble overlevert er det også et sentralt råd om å legge opp til en grundig forskningsbasert evaluering av prosjektet. Her vil i tilfelle den norske modellen skille seg vesentlig fra den danske, hvor det ikke har vært lagt opp til forskning underveis.

På helseministerens reaksjon etter å ha fått rapporten, kunne det høres ut som han deler synet om at det må forskes på effekten av heroinassistert behandling. Høie trakk også frem at slik forskning får betydning for det internasjonale rusfeltet. Når andre land vurderer å sette i gang med slik behandling, kan de hente kunnskap fra forsøket i Norge.

Med seg i arbeidsgruppen  har Thomas Clausen hatt flere forskere fra SERAF som bl.a. har forsket på LAR. I tillegg har LAR i hhv Oslo og Bergen vært  representert. Fra brukerorganisasjonene har Arild Knutsen (FHN) og Ronny Bjørnestad (ProLar) vært med.

 

Les mer om følgende emner: