-Et redaksjonelt uavhengig magasin om rusfeltet

Vil styrke oppsøkende virksomhet: F.v. erfaringskonsulent Adnan Hussein, helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol, erfaringskonsulent Jacob Mohad, teamleder Uteseksjonen Stine Marit Sundsbø Hollerud, stortingsrepresentant Even Røed (Ap). Foto: Torjus Lunder Bredvold, HOD
Vil styrke oppsøkende virksomhet: F.v. erfaringskonsulent Adnan Hussein, helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol, erfaringskonsulent Jacob Mohad, teamleder Uteseksjonen Stine Marit Sundsbø Hollerud, stortingsrepresentant Even Røed (Ap). Foto: Torjus Lunder Bredvold, HOD

Kjerkol vil ha mer oppsøkende virksomhet i kommunene

Regjeringens varslede forebyggings- og behandlingsreform kommer som en stortingsmelding i løpet av 2023. Arbeidet med reformen starter nå, og helseministeren slår fast at "forbudet mot bruk og besittelse av narkotika til eget bruk skal bestå". Regjeringen vil at kommunene styrker sin oppsøkende virksomhet blant unge.

– Målet vårt er todelt. Vi skal både styrke forebyggingen og gi bedre behandling og oppfølging til mennesker med rusproblemer. Vi skal bli flinkere til å forebygge og til å oppdage rusproblematikk tidlig, og tilby rask og effektiv hjelp, særlig til unge som står i fare for å utvikle problemer, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol om den varslede reformen.

Regjeringen tar sikte på å fremme lovforslag og nødvendige budsjettvedtak samtidig med stortingsmeldingen en gang i løpet av neste år.

Styrke oppsøkende virksomhet

Det er ikke tilfeldig at helseministeren valgte et besøk hos Uteseksjonen i Oslo som arena for å fortelle om stortingsmeldingen. Helt sentralt i forebyggingsdelen av den kommende reformen, står den oppsøkende virksomheten i kommunene. Regjeringen skriver i pressemeldingen:

"Vi skal fremme et nasjonalt program for rusforebyggende arbeid blant barn og unge. Vi vil se på hvordan vi kan bidra til at kommunene i større grad bruker oppsøkende metodikk for å komme tidlig i kontakt med særlig risikoutsatt ungdom. Oppsøkende virksomhet kan bidra til at å redusere sosial ulikhet og styrke inkludering av grupper og enkeltungdommer som står i fare for å falle utenfor samfunnet."

Endringer i straffeloven

Da den forrige regjeringens forslag til rusreform ikke fikk flertall i Stortinget, ble det likevel gjort vedtak om å utrede nødvendige endringer i straffeloven og annet regelverk. 

Justisminister Emilie Enger Mehl sier i pressemeldingen at oppfølgingen av disse vedtakene blir en del av reformen.

— Vi skal sørge for en mer lempelig og forholdsmessig strafferettslig tilnærming, sier Mehl, uten at hun konkretiserer hva dette vil innebære.

I pressemeldingen heter det at «forbudet mot bruk og besittelse av narkotika til eget bruk skal bestå, og regjeringen går imot en generell avkriminalisering av narkotikabruk».

Om det i det hele tatt er mulig å lage et juridisk holdbart skille mellom de som skal få en strafferettslig reaksjon og de som skal får helseoppfølging, har vært et av de store stridsspørsmålene under stortingsbehandlingen av Solberg-regjeringens rusreform.

I neste uke skal Storinget igjen stemme over rusreformen. 29. mars stemmes det over omkamp-forslaget som er fremmet av Høyre, SV, Rødt, Venstre og MDG.

 

Les mer om følgende emner: