-Et redaksjonelt uavhengig magasin om rusfeltet

Glad for ikke å røyke lenger, men liker dampen. Abner Herrera driver butikken Inhala Shop i Oaxaca i Mexico.
Glad for ikke å røyke lenger, men liker dampen. Abner Herrera driver butikken Inhala Shop i Oaxaca i Mexico.

Protester mot forbud mot e-sigaretter: — Målet med damping er jo å slutte å røyke

På forsommeren la den meksikanske presidenten ned et dekret som forbyr salg av e-sigaretter i landet. Det settes flere spørsmålstegn ved hva ringvirkningene blir for damperne som nå må ty til det illegale markedet. I Norge skjer det omvendte: I 2023 vil det bli tillatt med salg av e-væske med nikotin.

– Den halvannen millionen dampere som finnes i Mexico blir sårbare for problemene som følger med et illegalt marked, sier José Manuel Mier.

Han er lege og spesialist i lungekreft ved sykehuset Hospital Ángeles Lomas i Mexico by.

– Og en av bekymringene er hvordan den manglende kvalitetskontrollene på e-væsken som selges, kan bidra til at dampere får tak i produkter av dårlig kvalitet som kan være farligere for helsen.

Han mener derfor en regulering av markedet ville vært langt bedre enn et forbud.

– E-sigaretter er mindre farlig for helsen enn vanlig tobakk, og det er et alternativ for de som røyker hvor en reduserer helserisikoen, påpeker han. – Derfor er det viktig for denne gruppen at markedet blir lovregulert.

Vil beskytte unge

Dekretet fra den meksikanske presidenten, Andrés Manuel López Obrador, kom etter en diskusjon som har gått frem og tilbake de siste årene, hvor senatet har forbudt import av e-sigaretter mens Høyesterett har kommet med vedtak som sier at denne typen forbud er i strid med menneskerettighetene.

Presidentens dekret innebærer nå at både import, eksport, salg og distribusjon er forbudt. Det er riktignok ingen regler som forbyr at folk damper.

– E-sigaretter er skadelig for helsen, sier Lilia Margarita Valdez.

Hun er leder for helsekommisjonen i det meksikanske senatet.

– Og med dette forbudet vil vi gi signaler om at folk ikke bør dampe, fortsetter hun.

– Jeg tror ikke det er slik at damping er et alternativ til røyking. Røyking er usunt og gir helseproblemer, og det samme med damping.

Hun forteller videre at det før forbudet flere steder i Mexico ble solgt e-sigaretter i automater og stander på supermarkedene, og at det derfor var svært enkelt for unge å få tak i.

– Det viktigste her er å beskytte mindreårige. E-sigaretter inneholder kjemiske stoffer som påvirker hjernen, og de unge er ekstra utsatt fordi hjernen deres ikke er ferdig utviklet enda.

Også i rapporten fra Folkehelseinstituttet som kom tidligere i år, understrekes det at nikotin kan påvirke hjernens utvikling som pågår til midten av 20 årene. Mer om Norge lenger ned i artikkelen.

Etter forbudet har automatene og salget på supermarkedene forsvunnet.

— Damping mindre skadelige enn røyking

Leder i den meksikanske dampeforeningen Pro-Vapeo, Roberto Sussman, sier det er feil at tobakk og e-sigaretter er like skadelige for helsen.

Sussman damper selv, og han er forsker ved Institutt for atomvitenskap ved Det autonome universitetet i Mexico by, UNAM.

– Ifølge den britiske legeforeningen, The Royal College of Physicians, er damping 95 prosent mindre skadelig enn røyking, trekker han frem og legger til:

– E-sigaretter danner en aerosol som ikke produseres ved forbrenning, hvilket betyr at den blir til ved lavere temperaturer enn hva som er tilfellet ved røyking hvor det skjer en forbrenning av tobakk. Det dannes derfor mindre skadelige stoffer.

E-sigarettvæsken kan være med eller uten nikotin.

– Men det er ikke nikotin som er det største problemet med å røyke. Det er inhaleringen av røyken med 70 kreftfremkallende stoffer.

Sussman sier videre at dampere i Mexico hovedsakelig er tidligere røykere.

– Noen erstatter røyken helt med e-sigaretten mens andre damper for å røyke mindre, forteller han.

Damping ikke for alle

At det er utbredt bruk av e-sigaretter blant unge i Mexico, mener Sussman ikke er tilfellet.

Den siste nasjonale helseundersøkelsen som inkluderer unges bruk av e-sigaretter er fra 2018, og ifølge denne var det under 0,1 prosent i alderen 10 til 20 år som dampet daglig.

– Men dette betyr ikke at forbruket forblir slik blant unge da det er en risiko for en økning av bruken i denne aldersgruppen, medgir han. – Og slik situasjonen er nå hvor salget foregår på det illegale markedet, er faren stor for at de kan komme til å bruke produkter med lav kvalitet.

Sussman mener det er svært uhensiktsmessig med forbudet som presidenten nylig bestemte.

– Det vi trenger er en lov som regulerer situasjonen. For damping er ikke for alle, det bør kun brukes av voksne og først og fremst som et alternativ for voksne som røyker, understreker Sussman.

Lungelegen Mier understreker også at unge ikke bør dampe.

– Det ideelle hadde derfor vært en lov som regulerer salget og hvor det forbys salg av e-sigaretter til mindreårige, sier han.

– I tillegg bør en slik lov garantere kvaliteten på produktene som selges og promovere informasjon om damping. For eksempel at personer med hjerteproblemer ikke bør bruke e-væske med nikotin eller anbefalte nikotindoser og reduksjon av disse for de som vil slutte å røyke.

Tillatt i Norge

I Norge reguleres damping av røykeloven, og det er lov å selge e-sigaretter med nikotinfri e-væske. Salg av e-sigaretter med nikotin er riktignok forbudt, men privatpersoner kan importere en begrenset mengde til eget bruk. Ved innføring av tobakksdirektivet som trer i verk i 2023 vil det imidlertid bli tillatt salg av e-væske med nikotin i Norge.

Folkehelseinstituttet publiserte tidligere i år en rapport på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet om helseskadelige effekter for brukere av e-sigaretter med nikotin.

Hovedforfatter av rapporten, Rune Becher, sier de gikk gjennom all tidligere systematisk oppsummert forskning på skadelige helseeffekter ved bruk av e-sigaretter.

– De helseskadelige effektene ved bruk av e-sigaretter skyldes at man puster inn en aerosol av stoffer dannet fra e-sigarettvæske, sier Becher og legger til:

– E-sigarettene kommer i mange ulike varianter, og sammensetningen av det man puster inn vil variere med blant annet hvilken type e-sigarett og e-sigarettvæske man bruker.

De helseskadelige effektene som var rapportert, viste at e-sigaretter med nikotin kan ha skadelige effekter på luftveier, hjerte- og karsystemet, risiko for mor og barn ved bruk i svangerskapet samt at nikotin kan påvirke hjernens utvikling som pågår til midten av 20 årene. I tillegg har det vært rapportert tilfeller av forgiftninger etter inntak av e-sigarettvæske, samt skader forårsaket av eksplosjon eller overoppheting av batteri.

– Men hvis man ikke greier å slutte å røyke, og trenger et nikotinprodukt, er det bedre å bruke e-sigaretter enn å røyke, påpeker Becher. – Ved bruk av e-sigaretter vil man blant annet unngå mye av de kreftfremkallende stoffene man får i seg fra vanlige sigaretter, hvilket reduserer kreftrisikoen sammenlignet med vanlig røyking.

Becher sier at anslaget fra den britiske legeforeningen om at damping er hele 95 prosent mindre skadelig, er omdiskutert. Han poengterer at de fleste studiene om bruk av e-sigaretter har sett på effektene av kortvarig bruk.

– Vi ser derfor at det er behov for mer kunnskap om hva langtidseffektene knyttet til bruk av e-sigaretter vil være, presiserer FHI-forskeren.

Vil du lese rapporten om helseskadelige effekter av bruk av e-sigaretter? Her er siden hos Folkehelseinstituttet hvor du finner mer informasjon om rapporten og du kan laste den ned.

 

Stumpet røyken

Lungekreftspesialisten José Manuel Mier peker også på behovet for å gjøre studier som går over lengre tid.

– Og for å kunne gjøre langtidsstudier, er det nødvendig med en regulering av markedet og ikke et forbud slik vi nå har i Mexico, sier han. 

Enn så lenge har dampere og de som selger e-sigaretter protestert mot forbudet, blant dem innehaver av Inhala Shop & Club, Abner Herrera.

I bakgården til et hus ikke langt fra sentrum i Oaxaca by sør i Mexico finner vi e-sigarett-butikken hans.

– Nå er vi i ferd med å selge unna det vi har av e-sigarettvæsker og fordampere, medgir han.

T-skjorter med de tradisjonelle meksikanske hodeskallemotivene begynner å pryde veggene i lokalet mens flaskene med e-væsken bak disken er på vei bort.

Herrera forteller imidlertid om flere kunder som er fortvilte over at det nå blir vanskeligere å få tak i det de trenger for å dampe.

– Vi har kunder fra 18 til 80 år, fortsetter han, og understreker at de ikke selger til mindreårige.  – De fleste av kundene våre røyker, og da gir vi dem råd om å dosere nikotininnholdet i e-væsken ut i fra hvor mange sigaretter de røyker om dagen.

Det kommer også innom folk som ikke røyker, men som er nysgjerrige på damping.

– Da anbefaler vi dem alltid en nikotinfri væske slik at de ikke utvikler en nikotinavhengighet, presiserer han. – For målet med å dampe er å slutte å røyke.

Herrera selv stumpet røyken etter at han for fire år siden prøvde en e-sigarett.

– Jeg begynte å røyke som 14-åring og røykte i 20 år, forteller han og fortsetter:

– Noe av det jeg likte aller best med å røyke var å puste ut masse røyk, og dette har jeg nå erstattet med dampen fra e-sigaretten. Siden denne dampen er borte innen et halvt minutt og ikke lukter vondt, er jeg heller ikke til bry for andre personer.

Herrera sier også at han merket en betydelig forbedring i helsen etter at han byttet ut tobakksrøyken med e-sigaretten.

– Jeg har kronisk bihulebetennelse, og da jeg røykte måtte jeg hele tiden bruke nesespray fordi jeg ble tett i nesen og jeg var kortpustet, innrømmer han. – Men etter at jeg begynte å dampe, er pusten mye bedre og det er sjelden nesen tetter seg.

Forventer at damping tar over for røyken

For sin egen del er Herrera derfor glad for at han nå damper i stedet for å røyke.

– Det er også billigere med damping selv om det kreves en litt større investering når en begynner fordi en må kjøpe seg en fordamper i tillegg til e-væske og smakstilsetninger, sier han. – Hvis en sammenligner røyking og damping, er det tre ganger billigere å dampe.

Herrera har fordampere fra 500 til 2000 pesos, det vil si fra 250 til 1000 kroner mens prisen på en flaske med 30 milligram e-væske er 120 pesos.

– Mange av kundene våre bruker mellom 300 og 500 pesos i måneden på damping, forteller han.

Dette tilsvarer mellom 150 og 250 norske kroner.

Han forklarer videre at de fleste e-væskene de selger er produsert i Kina, men at det også begynner å bli en del meksikanske e-væsker på markedet.

– I dag er det mellom 80 og 100 meksikanske merker som produserer e-sigarettvæske, og hver av disse har omtrent ti forskjellige smaksvarianter, forteller han.

Det er følgelig et stort meksikansk marked som går en usikker tid i møte.

Likevel tror Herrera så vel som Sussman og Mier at damping i Mexico kommer til å øke betydelig i årene som kommer.

– I dag er det 16 millioner meksikanere som røyker hvilket er omtrent 15 prosent av den voksne befolkningen, sier Mier.

Dette innebærer at damperne utgjør nesten ti prosent av antallet som røyker.

– Men om noen år tror jeg dette vil være omvendt, fortsetter lungelegen. – Ti prosent vil røyke og 90 prosent vil dampe, spår han.