-Et redaksjonelt uavhengig magasin om rusfeltet

Illustrasjon: Colourbox
Illustrasjon: Colourbox

Rusreformen: Illegale rusmidler fortsatt illegale

Om kort tid kommer regjeringens rusreform. Blir det lovlig å dyrke cannabis hjemme? Kan man fylle lommene med stoff og ikke risikere noen ting? En av de store misforståelsene, bevisst og ubevisst, er å snakke som om rusreformen betyr at narkotika blir lovlig i Norge. Det blir det ikke.

Debattmaraton om rusreformen er allerede godt i gang, selv om regjeringens forslag til reform ennå ikke er lagt frem. Politikere og andre kappes om å mene noe om hva reformen åpner opp for og hva den kan føre til. Ikke alle har lest utredningen fra Rusreformutvalget like godt. Eller? Hvorfor kan det virke som debattantene rett og slett ikke har lest samme utredning? Er det bevisst eller er det vanskelig å få tak i hva reformen egentlig går ut på?

Vi spør Jan Gunnar Skoftedalen, leder i Fagrådet - rusfeltets hovedorganisasjon.

— Ja, det undres jeg også over. Det vi har med oss i "ryggsekken" påvirker jo hvordan vi tolker ting. Men noen sår nok påstander om rusreformen helt bevisst for å få frem sitt synspunkt. Og så er det nok de som ikke har lest utredningen godt, men synes avkriminalisering høres skummelt ut. Jan Bøhler er vel et eksempel på en som snakker om rusreformen uten å ha lest tilstrekkelig om hva den faktisk går ut på, sier Skoftedalen og viser til Bøhlers uttalelser om reformen i møtet med ungdom i Groruddalen tidligere denne uken. Se omtale i VG her

Avkriminalisering er ikke legalisering

Rusreformen skal avkriminalisere bruk og besittelse av narkotiske stoffer til eget bruk. Å avkriminalisere noe betyr at noe ikke skal være straffbart. Det er noe helt annet enn legalisering, som betyr å gjøre noe lovlig. Rusreformen er altså ikke en legalisering av narkotiske stoffer:

Det som i dag er illegale rusmidler, vil altså være illegale rusmidler også etter rusreformen.

Men hva vil dette si i praksis?

Bruk av narkotiske stoffer: Skal fortsatt være ulovlig i Norge. Men ikke straffbart om det er en mengde under satt grense og til eget bruk

Besittelse av narkotiske stoffer: Skal fortsatt være ulovlig i Norge. Men ikke straffbart om det er en mengde under satt grense og til eget bruk

Kjøp av narkotiske stoffer: Skal fortsatt være ulovlig i Norge. Men ikke straffbart om det er en mengde under satt grense og til eget bruk

Oppbevaring av narkotiske stoffer: Skal fortsatt være ulovlig i Norge. Men ikke straffbart om det er en mengde under satt grense og til eget bruk

Det blir satt såkalte terskelverdier for mengde stoff man kan ha på seg til eget bruk. Pr. nå vet vi ikke hvilke verdier som blir foreslått fra regjeringen og ikke hvilke verdier som blir endelige når Stortinget skal si sitt.

I forslaget fra gruppen som utredet ny rusreform er verdiene satt slik for straffrie mengder til eget bruk: Heroin, kokain og amfetamin: 5 gram. LSD: 3 lapper. MDMA: 1 gram. Cannabis: 15 gram

Dette betyr ikke at man kan ha på seg alt dette tilsammen. Da faller det utenfor definisjonen av "til eget bruk".

Salg av narkotiske stoffer: Ulovlig og straffbart

Import av narkotiske stoffer:  Ulovlig og straffbart

Tilvirkning av narkotiske stoffer:  Ulovlig og straffbart

Oppbevaring av narkotiske stoffer:  Ulovlig og straffbart hvis det er mengde over en gitt terskelverdi og hvis det ikke er til eget bruk.

Politiets rolle:

  • Selv om man har på seg en mengde under satt grense, kan politiet gjøre bl.a. følgende  for å avdekke mulige lovbrudd: Undersøke utenpå klærne og i lommer, vesker, kjøretøy etc., få gjennomført en enkel rustest, kalle inn personen som vitne i sak mot en selger.
  • Hvis politiet mistenker salg eller mistenker noen for tilvirkning av narkotika, kan de få tilltalelse til ransaking, de kan gå gjennom mobiltelefonen, kalle inn til avhør etc.. Altså sette i gang etterforskning.
  • Når det gjelder mindreårige, altså personer under 18 år, skal politiet kontakte de foresatte, og politiet skal kontakte barnevernet hvis nødvendig.

 

MER OM RUSREFORMEN

Her kan du lese NOU 2019:26  Rusreform - fra straff til hjelp

Her kan du lese alle de ulike høringssvarene som kom inn til utredningen

 

 

 

 

 

 

 

 

Les mer om følgende emner: