-Et redaksjonelt uavhengig magasin om rusfeltet

Sveinung Stensland, H, saksordfører for rusreformen
Sveinung Stensland, H, saksordfører for rusreformen

Uten avkriminalisering, ingen rusreform

— Det blir ingen rusreform, det er helt klart, sa Høyres Sveinung Stensland torsdag morgen. Senere på dagen møttes helse- og sosialkomiteen på Stortinget til sitt siste møte før innstillingen deres var klar.

Høyres Sveinung Stensland, saksordfører for rusreformen, var helt tydelig i politisk kvarter i NRK torsdag morgen:

— Det blir ingen rusreform, heller ingen såkalt rusreform light, så lenge det ikke blir gjennomført en avkriminalisering.

Arbeiderpartiets Ingvild Kjerkol får ikke gehør for partiets ønske om en avkriminalisering for «tungt rusavhengige».

Stensland viser til Grunnlovens prinsipp om likhet for loven, i tillegg til at Høyre mener det er juridisk og praktisk umulig å lage et slikt skille. Både Høyre og Arbeiderpartiet viser til det de kaller «tunge juridiske miljøer» som støtte for sitt standpunkt.

Vekk fra rullebladet

Følgende to punkter, knyttet til straff, ser ut til å få flertall:

  • Mindre alvorlige narkotikalovbrudd skal slettes fra rullebladet etter tre år.
  • Personer som tilkaller hjelp for å redde liv og helse, skal ikke risikere å bli straffeforfulgt ved oppbevaring av brukerdoser.

Et sentralt punkt i forslaget til rusreform var å opprette en enhet i hver kommune som skulle ivareta oppfølgingen som skulle erstatte straffeforfølging. Det er ikke kjent om det kan bli flertall for en variant av dette punktet fra regjeringens rusreform.

Forslag fra Senterpartiet

Når Stortinget skal stemme over regjeringens forslag til rusreform torsdag 3. juni, skal det også stemmes over Senterpartiets forslag om en forebyggings- og behandlingsreform. Det ser ikke ut til at dette forslaget får flertall.

Stortinget skal også ta stilling til en rekke forslag innen rusfeltet som er fremmet av de ulike partiene i løpt av behandlingen i komitéen. Mange av disse går helt ned på detaljnivå, som for eksempel krav til innhold i rusbehandling. De forslagene som får flertall, blir oversendt regjeringen og har en form som «Stortinget ber regjeringen...».

 

 

Les mer om følgende emner: