-Et redaksjonelt uavhengig magasin om rusfeltet

– Forstå avhengighet for å kunne behandle

Seniorforsker Jørgen Bramness mener god kunnskap om avhengighet er en forutsetning for riktig behandling. - Fagfolk i rusfeltet må søke kunnskap fra andre profesjoner enn sin egen. Tverrfaglighet er ikke et honnørord, det er tvert imot helt nødvendig.

– Avhengighet er noe vi alle tror vi forstår hva er. Vi  bruker begrepet om stort og smått i vår dagligtale. Men når man skal prøve å definere avhengighet, viser det seg at vi har en diffus forståelse av hva det er, sier Jørgen Bramness, mannen som kan mer enn de fleste om hva avhengighet er.

Bramness har skrevet en populærvitenskapelig bok som rett og slett heter “Hva er avhengighet?” Han har solid bakgrunn for å kunne gi svar på et slikt spørsmål. Jørgen Bramness er seniorforsker ved Nasjonal Kompetansetjeneste for ROP (samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse). Han er psykiater og har bl.a. ledet Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF) ved Universitetet i Oslo.

BOK: HVA ER AVHENGIGHET?

Utkommet på Universitetsforlaget i den populærvitenskapelige «Hva er?»-serien

– Hvilken ny innsikt om avhengighet mener du har vært særlig viktig?

 

– Når vi ser på de to siste tiårene, mener jeg det er to ting. For det første den økte forståelsen av nevrobiolog. Mye av den viktigste nye kunnskapen om hjernen har faktisk kommet innen avhengighetsfeltet. Den andre viktige “nye” innsikten er at det ikke finnes en forklaring på avhengighet er. Vi finner forklaringer, som utfyller hverandre, fra ulike fagfelt: Fra pedagogikk, økonomi, filosofi, biologi, psykologi, psykiatri m. fl., sier Bramness.

Nettopp på grunn av behovet for kunnskap fra så mange ulike fagfelt, er Bramness en sterk tilhenger av å jobbe tverrfaglig. Han mener det er alles ansvar å bidra til at ens egen profesjon ikke blir stående å kjempe mot andre.

– På rusfeltet er det helt avgjørende at vi lærer av hverandre. Det største hullet de fleste fagfolk har i sin kunnskap om avhengighet, er å kjenne til andre faggruppers forståelse av avhengighet.

 

– Hvordan har økt kunnskap om avhengighet betydning for behandling av rusavhengige?

– Uten en god forståelse av hva avhengighet er, kan man ikke legge opp til en god relevant behandling for den enkelte pasient. Med god innsikt i hvor komplekst avhengighet er, kan man nettopp skjønne at det er ulikt fra person til person hva som er riktig vei ut av avhengighet. Er avrusning det riktige for den ene, men bolig viktigst for den andre osv, sier Bramness.

Han er opptatt av å øke kunnskapen om nevrobiologiske prosesser blant ansatte i rusfeltet. Med slik kunnskap, øker også forståelsen av at behandling tar lang tid; å endre prosesser i hjernen er ikke gjort på noen få behandlingsuker.

I boken drøfter Jørgen Bramness overgangene fra bruk til skadelig bruk og videre til avhengighet. Han understreker at det ikke er klare grenser. Selv om avhengighet defineres som sykdom, er det heller ikke en definert grense for når det er sykdom og når ikke.

– Avhengighet oppfyller alle kriterier for sykdom. I tillegg har det en stor verdi at flere avhengige kan komme ut av sin skam når de er definert som syke. Skam er for mange en vond sirkel. Å få bukt med den kan være en forutsetning for å komme ut av avhengigheten, sier Bramness.

Også i bruken av begrepet sykdom, mener han det er viktig å se det komplekse og få med seg nyansene.

– At avhengighet er en sykdom betyr selvsagt ikke at vi ser bort fra den avhengiges vilje og motivasjon.

En forsker som Jørgen Bramness kan mer enn de aller fleste om avhengighet. Likevel, hva er det han ikke vet? Hva skulle han ønske han visste om avhengighet?

– Min drøm er et paradigmeskifte. Tenk på revmatisme: For 100 år siden mente man det var en psykisk lidelse. Så fant man sporstoff i blodet som endret alt i forståelsen av hva revmatisme er. Tenk om det skjer noe lignende i forståelsen av avhengighet: At vi får et paradigmeskifte. At vi ser og fatter hva avhengighet er – på en ny måte….

 

 

Les mer om følgende emner: