-Et redaksjonelt uavhengig magasin om rusfeltet

Illustrasjonsfoto: Claudio Bresciani TT/NTB
Illustrasjonsfoto: Claudio Bresciani TT/NTB

Rystende voldstall i studie om rusavhengige kvinner

Mer enn 50 prosent av kvinnene i studien har blitt utsatt for vold fra noen de har et nært forhold til. En av tre hadde havnet på sykehus på grunn av grov vold. — Dette viser hvor viktig det er å behandle rusavhengigheten og volden parallelt. Ikke separat, sier Charlotta Hellström, ansvarlig for studien.

For å få bedre kunnskap om hvorvidt voldsutsatte kvinner med rusproblemer får den støtten de trenger, startet Länstyrelsen i Västmanland et samarbeid med en gruppe forskere ved Mälardalens universitet.

Hensikten med studien var også å undersøke hvordan voldsbruken påvirker rusbehandlingen av kvinnene. Resultatet av undersøkelsen presenteres nå i studien ”Vem ser oss? En studie om kvinnor i missbruk och deras upplevelser av våld i nära relation”.

Hver femte kvinne forsøkt drept av nærstående

Studien viser tydelig at kvinner med rusavhengighet er mer utsatt for vold i nære relasjoner enn kvinner generelt. Og tallene er rystende:

  • Mer enn 50 prosent av kvinnene i studien har blitt utsatt for vold fra noen de har et nært forhold til.
  • Mange av deltakerne var blitt utsatt for drapsforsøk med kniv eller ved kvelning.
  • Hver femte har opplevd at en nærstående gjentatte ganger har forsøkt å drepe dem.
  • Et flertall av kvinnene har fått skader som kun har krevd lettere behandling. Men 40 prosent opplyste at de også hadde fått skader som krevde akutthjelp.
  • Hele 33 prosent har blitt utsatt for så grov vold av en nærstående at de har trengt sykehusinnleggelse. Og nær 50 prosent har vært utsatt for vold i form av slag mot hode eller ansikt.

Psykisk vold, overgrep og kontroll

Å bli utsatt for psykisk vold, overgrep og kontroll er også vanlig blant disse kvinnene.

Så godt som alle kvinner i studien har vært utsatt for krenkende atferd i form av stygge ord og maktutøvelse i form av kontroll. Kontroll over økonomi, sosialt samvær med slektninger og venner, samt arbeid.

Flertallet av kvinnenne har opplevd trusler i form av observasjoner, forfølgelser, SMS-trusler og lignende.

Utsatt for seksuell vold

Nær halvparten av kvinnene oppga at de hadde blitt skadet under samleie, der en partner har vært voldelig og skadet hennes intime kroppsdeler.

Flere av kvinnene har også blitt tvunget til samleie og utsatt for seksuell vold av pårørende. Av disse oppgir 30 prosent at dette skjer eller har skjedd kontinuerlig.

Hver femte kvinne i studien har også tatt betalt for samleie minst én gang i løpet av det siste året eller året før. Flertallet av dem som har tatt betalt for seksuell omgang er mellom 18–29 år.

Glede over endelig å bli hørt

– Dette er den første studien i sitt slag i Sverige og studien er viktig for fylkets utvikling. Men også som mulighetsstudie for fremtidige dybdeundersøkelser, sier Charlotta Hellström.

Hun er lektor i folkehelsevitenskap ved Mälardalens universitet, og ansvarlig for studien.

– Det var lite forskning på området her i Sverige. Og lite oppmerksomhet. Derfor var det så fint at Länsstyrelsen ba oss om å gjøre den.

Alle kommuner i Västmanland ble spurt om interesse for å delta. Studien inneholder et utvalg av femtito kvinner.

– Vi ante jo hvordan resultatet av studien ville bli. Men det som overrasket meg mest, var at så mange takket ja til å være med, sier forskeren. Dette er jo sårbare mennesker i en vanskelig livssituasjon. Å være med i en slik studie «koster dem» mer enn man kan tenke seg.

– Men de ga bare uttrykk for glede over endelig å bli hørt!

Grunnlag for å gi riktig støtte i fremtiden

– Til å være en forskningsstudie er antall deltakere i studien lavt, sier Hellström. En grunn er at målgruppen er vanskelig å identifisere. En annen at dette er mennesker som av personlige og etiske grunner vanligvis ikke deltar i denne typen undersøkelser. Men dette er en god begynnelse. Det er den første studien i sitt slag i Sverige. Og den har høy verdi som mulighetsstudie for fremtidig forskning.

– Det er en tydelig kobling mellom overgrep og sårbarhet for vold i nære relasjoner. Dette viser at det er viktig å undersøke og behandle avhengigheten og volden parallelt. Ikke separat. Og å videreutvikle arbeidsmåter for å behandle traumer forårsaket av volden.

Länsstyrelsen i Västmanland synes det har vært betydningsfullt å få mer kunnskap om målgruppen.

– Hensikten var å kartlegge forekomsten av fysisk, psykisk og seksuell vold i denne gruppen av kvinner. Men også også å undersøke om erfaringer med vold i nære relasjoner påvirker deres pågående rusbehandling. Vi håper studien kan være grunnlaget for å gi kvinnene riktig støtte i fremtiden, sier Pernilla Börjesson, enhetsleder ved Länsstyrelsen i Västmanlands län.

 

OM STUDIEN

Her er lenke til studien:

”Vem ser oss? En studie om kvinnor i missbruk och deras upplevelser av våld i nära relation” (pdf)

Ønsker du kontakt med ansvarlig for studien?

Charlotta Hellström, lektor i folkhälsovetenskap, Mälardalens universitet, charlotta.hellstrom@mdh.se

Pernilla Börjesson, enhetschef, Länsstyrelsen i Västmanlands län, pernilla.borjesson@lansstyrelsen.se

 

 

Les mer om følgende emner: