-Et redaksjonelt uavhengig magasin om rusfeltet

Stoffet psilocybin er et stoff som finnes i naturen, for eksempel i fleinsopp. Denne hallusinogene soppen regnes som et forbudt rusmiddel i Norge. Illustrasjonsfoto: Colourbox
Stoffet psilocybin er et stoff som finnes i naturen, for eksempel i fleinsopp. Denne hallusinogene soppen regnes som et forbudt rusmiddel i Norge. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Lovende alkoholterapi med psykedeliske stoffer

Kan alkoholbrukslidelser behandles ved hjelp av psykoterapi og psilocybin – det psykedeliske stoffet som finnes i fleinsopp? Ja, mener amerikanske forskere.

Av alle rusmiddellidelser i det norske samfunnet, er alkoholrelaterte problemer klart mest utbredt. Folkehelseinstituttet avslår at mellom 175 000 og 350 000 voksne drikker skadelige mengder eller er avhengige av alkohol. I jakten på en effektiv behandlingsform har flere forskere de siste årene rettet blikket mot psykedeliske stoffer i kombinasjon med psykoterapi. Psykedeliske stoffer er rusmidler som påvirker hjernen og fremkaller psykoselignende bevissthetsforandringer, illusjoner og hallusinasjoner. De er generelt lite avhengighetsskapende. En pilotstudie fra 2015, som viste positive resultater, vekket interessen for mer kunnskap om effekten av psilocybin, et stoff vi kjenner blant annet fra fleinsopp.

Kvalitetsstudie

Forskere ved New York University Grossman School of Medicine har gjennomført en større studie etter vitenskapelig gullstandard – en såkalt dobbelblind, randomisert kontrollert studie. Det betyr at gruppene det forskes på er tilfeldig inndelt, og at ingen – verken forskere eller forsøkspersonene, vet hvilke gruppe det er som tester det aktuelle virkestoffet.

I underkant av hundre deltakere med høyt alkoholforbruk fikk psykoterapi i tolv uker og ble deretter fulgt opp i åtte måneder. Den ene halvparten fikk placebomedisin, den andre fikk psilocybin. Begge gruppene reduserte alkoholforbruket sitt betydelig. Gruppa som fikk det psykedeliske stoffet reduserte det mest. De amerikanske forskerne peker i en artikkel i JAMA Psychiatry på at dette funnet harmonerer godt med tidligere forskning, og at det er verdt å se videre på kombinasjonen av psilocybin og psykoterapi.

Halvert drikking – og mer

Også i Norge forskes det på denne behandlingsformen. Psykiater og overlege ved Sykehuset Østfold, Tor-Morten Kvam, har studert psilocybinbehandling mot depresjon. Til nettstedet forskning.no, uttaler han at de amerikanske resultatene er lovende.

— Psykoterapien har nok bidratt til redusert alkoholkonsum i begge gruppene, for kontrollgruppa reduserte drikkingen med 50 prosent, men psilocybingruppa gjorde det altså enda bedre.

Kvam peker på at det er vanskelig å holde deltakerne uvitende om de får placebo eller ikke, all den tid psilocybin fører til spesielle, psykedeliske opplevelser som gir en endret oppfatning av omverden og en selv. Dette kan føre til såkalt oppjustert behandlingseffekt, det vil si at deltakere opplever effekt fordi de forventer det.

Danner ikke alene grunnlag for endret behandling

Ved Folkehelseinstituttets avdeling for rusmidler og tobakk ønsker de seg mer forskning for å finne ut om psilocybin bør bli tatt i bruk som en ny behandlingsform mot alkoholbrukslidelse. Professor og seniorforsker Jørgen G. Bramness sier til forskning.no at det foreløpig ikke er mulig å svare ja eller nei på spørsmålet om de nye funnene vil endre behandlingstilbudet, men at denne studien sammen med andre vil danne grunnlaget for en avgjørelse.

 

 

Les mer om følgende emner: