-Et redaksjonelt uavhengig magasin om rusfeltet

Illustrasjonsfoto: Colourbox
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Cannabis i Canada: Etter legaliseringa

Har legalisering løst Canadas cannabisproblem? En fersk rapport gjør opp status fem år etter lovendringa som gjorde cannabis lovlig.

Da Canada legaliserte bruk av cannabis i 2018, var det som det andre landet i verden - etter Uruguay. De valgte dermed et annet grep enn for eksempel Nederland, der bruk og salg av små mengder cannabis ikke straffes, men juridisk sett er ulovlig. Dette kalles avkriminalisering.

Den canadiske regjeringen hadde tre uttalte mål med sin nye ruslovgivning:

  • Å holde ungdommen unna cannabisen
  • Å få bukt med kriminalitet knyttet til et illegalt marked
  • Å gi voksne borgere tilgang på lovlig cannabis.

Myndighetene mente at det nye regelverket ville ivareta voksne cannabisbrukeres helse og sikkerhet på en bedre måte. I oktober 2018 vedtok de en føderal lov, the Canabis Act. Den gjorde det lovlig for alle over myndige borgere å dyrke inntil fire planter og oppbevare inntil 30 gram tørket cannabis eller tilsvarende produkter, samt bruke cannabis - men ikke i det offentlige rom. Provinsene i landet har egne lokale versjoner av loven, men dette er hovedprinsippene i det som nå har vært gjeldende lovverk i fem år.

Katastrofe eller suksess?

Nylig publiserte tre helseforskere en artikkel i Canadian Medical Assosiation Journal, der de ser på erfaringene og resultatene av legaliseringa med tanke på såkalt cannabisrelatert folkehelse. Er det blitt den katastrofen for folkehelse som skeptikerne spådde i 2018, eller den suksessen tilhengerne håpet på? Ingen av delene, mener de tre forskerne. Rapporten deres er omtalt hos forskning.no. 

 

I 2018, da legaliseringa ble vedtatt, viste tallene at 44 prosent av canadiere mellom 20 og 24 år hadde brukt cannabis det siste året. For aldersgruppa 16 - 19 år var andelen 36 prosent. Fem år etter har bruken blant de mindreårige holdt seg relativt stabil (37 prosent), mens bruken blant de unge voksne, som nå har lov til å bruke cannabis, har fortsatt å stige. 50 prosent av alle i denne aldersgruppen har brukt cannabis det siste året.

Forskerne bak studien  konkluderer med at myndighetens mål om å holde ungdom unna cannabis ikke er nådd. De to første årene etter legaliseringsvedtaket gikk bruken blant ungdom opp, før det siden gikk tilbake og har stabilisert seg på same nivå som det var før lovendringen, altså rundt 37 prosent. Til sammenligning viser tall fra Folkehelseinstituttet og SSB at 12 prosent av norske ungdommer i alderen 16-20 år har brukt cannabis nå, mot 13 prosent i 2018

Brukernes vaner

Når forskerne i Canada har sett på vanene til cannabisbrukerne, kan de fastslå at andelen som bruker rusmiddelet daglig, er den samme som i 2018: én av fire. Halvparten av cannabisbrukerne røyker, damper, drikker eller spiser marihuana og hasj tre ganger i måneden eller sjeldnere. Inntaksvanene er betydelig endret. Flere enn før "vaper" eller spiser ulike cannabisprodukter, i stedet for den tradisjonelle jointen.

Cannabis-relaterte besøk til akuttmottak og sykehusinnleggelser har ikke økt nevneverdig, men fulgt den vekstkurven som allerede var i gang, ifølge helseforskerne bak rapporten som er omtalt i forskning.no sin sak Fem år med lovlig cannabis i Canada. Hvordan har det gått? Den mest bemerkelsesverdige endringa ser man innen ruskjøring av bil. Mens 27 prosent i 2018 oppga at de hadde kjørt bil etter å ha inntatt cannabis, er andelen nå 18 prosent. En mulig forklaringsmodell er at det følger informasjon om bruk og virkning med salg av lovlig cannabis.

Canabissniss

To tredjedeler av cannabissalget i Canada foregår på det legale markedet. Departementet for samfunnssikkerhet fastslår at en tredjedel av cannabismarkedet er fortsatt under kontroll av organisert kriminalitet. Målet om å fjerne et illegalt marked er dermed bare delvis nådd.

Halvparten av brukerne oppgir at de alltids kjøper fra lovlige butikker. Fem prosent sier at de konsekvent handler på det illegale markedet. Resten veksler mellom løsninger og velger den billigste og mest tilgjengelige. Den canadiske avisa Toronto Sun skriver at illegal marihuana selges til halve prisen av den legale. Nå skal regjeringa gjennomgå lovverket for å se om de kan få en større andel over på legal side ved å justere regelverket for skatter og avgifter, merkinger og markedsføring av cannabis. 

Utviklinga fortsetter

Økonomiprofessor Michael Armstrong har også studert konsekvensene av legaliseringa. Han peker på at når myndighetene ønsker et lovlig marked som skal være attraktivt nok til at alle brukere forlater det illegale markedet, men ikke bli så attraktivt at det tiltrekker seg nye brukere - da får de en krevende balansegang. Heller ikke Armstrong vil konkludere med tanke på legaliseringens suksess eller fiasko.

— Andre land som vurderer å gjøre det samme som Canada bør lære av vår erfaring: Legalisering er en respons på ei utvikling, og selv om en lovendring kan forandre noe, vil utviklinga fortsette. Da kan man ikke bruke legaliseringa i seg selv som forklaring på utfordringene, skriver han i en kronikk som tar for seg myter om legalisering av cannabis.

 

 

Les mer om følgende emner: