-Et redaksjonelt uavhengig magasin om rusfeltet

Hva skjer på rusfeltet i 2024?

Hva kommer i regjeringens forebyggings- og behandlingsreform? Hvem vinner NM i gatefotball? Hvilke spennende konferanser blir arrangert i 2024? Klarer politikerne å gjennomføre de endringene som barnevernsinstitusjonsutvalget har foreslått? Her er kalenderen for rusfeltet i 2024.

Dette nye året blir et år for de store ruspolitiske tema og for nye lovforslag som skal differensiere straff for besittelse av illegale stoffer. Det kan bli et år hvor både forebygging, rusbehandling og driften av barnevernsinstitusjoner skal gjennom store endringer.

Men 2024 blir også et år da Gatehospitalet til Frelsesarmeen kan markere sine 20 år, da Tyrilistiftelsen kan innvie sitt nye bgg i Molde og da Verdens overdosedag igjen skal markeres, forhåpentlig uten enda en rekord i antall overdoser.

Og som de fleste andre år: 2024 blir heller ikke et år hvor det mangler mulighet til å delta på en konferanse.

Her finner du en kalender med noe av det viktigste som skal skje på rusfeltet. Det er selvsagt bare et utvalg. (Mange av aktivitetene som skal skje i løpet av 2024, var ikke avklart ennå da denne oversikten ble laget. Og noen av dem vi ba om innspill fra, har ikke svart oss.)

JANUAR

 • Brukerplan-forskriften trer i kraft fra 1. januar. Kommunenes kartleggingsverktøy kan tas i bruk igjen etter endringer knyttet til personvern.
 • Nasjonal helse- og samhandlingsplan, planlagt i januar
 • Høring på Barnevernsinstitusjonsutvalgets NOU har frist 22.januar
 • Alkoholkonferansen 2024 i Kristiansand 24. - 25. januar (arrangeres av Regionalt samarbeidsforum - rus, psykisk helse og vold i region sør og KORFOR).
 • Rushåndhevingsutvalget har muntlig høring med flere instanser på rusfeltet i slutten av januar. 

 

FEBRUAR

 • Konferanse "Rus og psykisk helse" 5. - 7. februar i Oslo (Arrangør: Faglig Forum for helse- og sosialtjenesten) Program her 
 •  Femundløpet 7–12. februar.  Både pasienter og medarbeidere fra Tyrili deltar 

 • Anbud i Helse Sør-Øst. Frist for innlevering av tilbud er 13. februar. Les mer på rusfeltet.no (i skrivende stund er anbudet annulert)

 • Regjeringen har startet arbeidet med stortingsmelding om akuttmedisinske  tjenester og ber om skriftlig innspill innen 20.februar.

 • Kommunalt rusarbeid har søknadsfrist 1. mars. Potten er på 270 000 000 kroner.

 

MARS 

 • Møte i FNs Narkotikakommisjon 14. - 22. mars i Wien. Se mer her 
 • Kommer den i mars? Eller tidligere? Forebyggings- og behandlingsreformen er utsatt, og skal komme "så tidlig som mulig i 2024".

 

 

APRIL

 • Konferanse International Young Carers - "unge omsorgsgivere"  9. - 11. april  i Manchester
 • Forskningsprosjektet «Barn som etterlatte ved rusmiddelrelatert foreldredød», oppstartseminar 22. - 23. april. Les om prosjektet her
 • En revidert versjon av Kvarus (Nasjonalt kvalitetsregister for behandling av skadelig bruk eller avhengighet av rusmidler) blir lansert i løpet av første halvår 2024. Les mer om Kvarus her 
 • Midtveisrapport om HAB (heroinassistert behandling). Rapporten fra SERAF's følgeforskning kommer i løpet av første halvår 2024. Kommer muligens i første kvartal.

 

 

MAI 

 • Det nye, permanente bygget til Tyrilisenteret i Molde åpner 1. mai (kan bli forskjøvet) 

 • NM i gatefotball i Sandvika 24.- 26. mai

 • ROP-dagen 29. mai. Konferanse i Oslo

 

JUNI 

 • Rushåndhevingsutvalget skal levere sin NOU i juni, normalt sender regjeringen den ut på høring umiddelbart med tre måneders frist.
 • En ny nasjonal brukerundersøkelse blant LAR-pasienter gjennomføres i regi av proLAR Nett. Planlagt utsending i juni.
 • Tannhelseutvalget skal levere sin endelige rapport innen utgangen av juni 2024

 

JULI 

 • proLAR Nett lanserer DBS (dried blod spot), en ny testmetode for hepatitt, en selvtest som kan gjøres på lavterskel eller hjemme. Klar i juli eller august.

 

AUGUST 

 • Arendalsuka med «Åpen russcene» 12. - 16. august. Samarbeid mellom Rusfeltets hovedorganisasjon, Tyrili, Frelsesarmeen og Kirkens Bymisjon. En rekke andre arrangementer med tema rus kommer i tillegg. Se program for Arendalsuka.

 • Verdens overdosedag 31. august. Markering i flere byer.
 • Ny Ungdata-rapport lanseres i august

 

 

SEPTEMBER

 • Nasjonal TSB-lederkonferanse 12. - 13. september
 • Fagkonferanse  Rusfeltets hovedorganisasjon 25.- 26. september
 • Frelsesarmeens Gatehospitalet er 20 år i september (dato for feiring ikke satt enda)

 

OKTOBER

 • Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober 
 • Sterkere sammen – konferanse for erfaringskonsulenter 22.-23. oktober 
 • Lisbon Addictions 23. - 25. oktober: European Conference  on Addictive Behaviours and Dependencies
 • LAR-konferansen 31. oktober til 1. november i Oslo Se her

 

NOVEMBER

 • Actis avholder sin årlige konferanse i november. Dato kommer senere.

 

DESEMBER 

 • Stortingsmeldingen om barnevernsinstitusjoner er ventet mot slutten av 2024
 •  

Les mer om følgende emner: