-Et redaksjonelt uavhengig magasin om rusfeltet

Statssekretær Karl Kristian Bekeng. Foto: Berit Simenstad
Statssekretær Karl Kristian Bekeng. Foto: Berit Simenstad

— Rusfeltet er prioritert for regjeringen

— Den viktigste oppfordringen jeg kan gi til regjeringen er: Lytt til kunnskap. Ingenting hadde vært bedre enn om regjeringen får pris for godt ruspolitisk arbeid om to år, sa regissøren av TV-serien RUS da han fikk pris av Fagrådet. Statssekretær Karl Kristian Bekeng kvitterte kjapt: — Vi lytter til kunnskap. Og rusfeltet er prioritert for denne regjeringen. Mye arbeid er på gang.

— Som tema for konferansen spør dere "Blir ruspasientene tapere i vår felles helsetjeneste?" Men hvorfor i all verden skal de bli det? Rusfeltet er prioritert for oss. Og utjevning av sosiale forskjeller er en fanesak for denne regjeringen.

Statssekretær Karl Kristian Bekeng gikk offensivt ut på vegne av Helse- og omsorgsdepartementet da han innledet på Ruspolitisk Arena, arrangert av Fagrådet - rusfeltets hovedorganisasjon. Tema for konferansen var "Hvordan vil rusfeltet oppleve endringen fra pasientenes helsetjeneste til vår felles helsetjeneste?"

— Lovgiver må ta til seg signaler

— Selvsagt skal vi følge erfaringene med forsøkene med rusreform i Oslo og Bergen, og hvilke signaler som kommer fra Høyesterett. Og regjeringen mener at bruk og besittelse av illegale rusmidler i hovedsak skal møtes av andre reaksjoner enn straff, sa Bekeng.

Han hadde ikke noe nytt å fortelle om de juridiske avveingene som nå gjøres for å sikre at rusavhengige ikke møtes med straff, uten at man dermed gjennomfører en generell avkriminalisering.

— Vi jobber intenst med dette, og stortingsmeldingen kommer allerede i løpet av 2023. Vi vil ha innspill fra alle relevante, og vi har løpende møter med ulike aktører for å få innspill til arbeidet vårt med forebyggings- og behandlingsreformen, sa Bekeng.

Før statssekretæren gikk på scenen ble Fagrådets pris for godt ruspolitisk arbeid delt ut til programleder Leo Ajkic og regissør Lasse Gallefoss. Gallefoss kvitterte blant annet med at det beste ruspolitiske rådet, og samtidig det mest selvfølgelige rådet han kan gi er: Lytt til kunnskap.

— Pasienter, ikke pakker

Statssekretær Bekeng snakket blant annet om sammenhengende pasienforløp.

— Vi vil noe mer enn den forrige regjeringes pakkeforløp. Særlig på rusfeltet og psykisk helse er det ikke en pakke, en standard som passer for alle. Forløpet må tilpasses den enkelte pasient.

Han var også opptatt av det han kaller en "økosystem-tankegang":

— For at det skal bli gode forløp, må det være en god samhandling mellom alle relevante aktører, som for eksempel NAV og Kriminalomsorgen.

 

 

Les mer om følgende emner: