-Et redaksjonelt uavhengig magasin om rusfeltet

Illustrasjonsfoto: Mostphotos
Illustrasjonsfoto: Mostphotos

24- timers morfin godkjent til LAR

Etter svært lange prosesser er det nå besluttet å innlemme langtidsvirkende morfin i LAR-behandlingen. — Endelig, var den entydige tilbakemeldingen fra store deler av rusfeltet da beslutningen ble kjent. 24-timersmorfin vil også kunne være relevant i heroinassistert behandling (HAB).

Mandag ble det klart: Beslutningsforum for nye metoder har godkjent godkjent langtidsvirkende morfin som substitusjonspreparat Det betyr at langtidsvirkende morfintabletter med 24 timers virketid kan tas i bruk i LAR (legemiddelassistert behandling).

Det går frem av offentligjøringen av vedtaket at det var Helsedirektoratet som bragte saken inn 29. juni i fjor, og siden har det da vært en saksbehandling med innspill fra ulike organer.

Her kan du lese om beslutningen som ble tatt på møtet 28. august.

Beslutningen kan oppsummeres i tre punkter:

1. Langtidsvirkende morfintabletter med 24-timers virketid innføres til bruk i LAR når buprenorfin og metadon ikke gir tilstrekkelig behandlingseffekt, eller gir pasienten vesentlige bivirkninger.

2. Det forutsettes samme prisnivå som den prisen som er grunnlaget for beslutningene.

3. Behandlingen kan tas i bruk fra 1. november, da ny pris kan gjelde fra denne datoen.

Det er ikke kjent enda hvilket merke som vil bli kjøpt inn.

Denne godkjenningen betyr også at de eksisterende retningslinjene for LAR må revideres på dette punkt.

I april i 2022 gjorde Rus & Samfunn en større kartlegging av hvorfor 24-timersmorfin ikke kommer på markedet i Norge. Her kan du lese artikkelen:

24-timersmorfin og naltrekson i Lar-behandlinga: Snart innen rekkevidde?

I artikkelen sier Thomas Clausen at pasientgrunnlaget i Norge for langtidsvirkende morfin kan bli betydelig – kanskje så mange som ca. 2000 pasienter. Clausen er professor i rusmedisin og leder for Senter for rus- og avhengighetsforskning (Seraf). Clausen mener også at 24-timersmorfin vil kunne være relevant i heroinassistert behandling (HAB).

Christian Ohldieck, som ledet arbeidet med revidering av retningslinjene for LAR-behandling, var også opptatt av å se behovet for 24-timersmorfin i sammenheng med HAB. Ohldieck uttalte til Rus & Samfunn at noen av pasientene som søker seg til HAB samlet sett kanskje kunne hatt bedre nytte av 24-timersmorfin.

Avgjørelsen i Beslutningsforum ble selvsagt tatt godt i mot fra brukerorganisasjoner som har jobbet for dette i flere år.

— Endelig har beslutningsforum avgjort bruken av nytt legemiddel til LAR behandling. Dette vil bli godt mottatt av pasientgruppa, var reaksjonen fra ProLAR Nett.

— I dag er det tatt et stort skritt i retning flere medisiner i LAR, skrev FHN-leder Arild Knutsen.

Her kan du lese flere artikler om LAR i Rus & Samfunn. 

 

HVA ER BESLUTNINGSFORUM?

  • Beslutningsforum beslutter hvilke nye behandlingsmetoder og legemidler spesialisthelsetjenesten i Norge kan bruke. 
  • Det er de fire administrerende direktørene i de regionale helseforetakene i Norge som sammen utgjør Beslutningsforum. I tillegg bisitter flere aktører - inkludert to brukerrepresentanter, SLV, FHI, Sykehusinnkjøp – de månedlige møtene. Nå er lederen for Beslutningsforum administrerende direktør i Helse Sør-Øst, Terje Rootwelt. Ledelsen av Beslutningsforum går på omgang mellom de fire direktørene.

 

 

Les mer om følgende emner: