-Et redaksjonelt uavhengig magasin om rusfeltet

 Illustrasjonsfoto: Frelsesarmeen / Mette Randem.
Illustrasjonsfoto: Frelsesarmeen / Mette Randem.

Reduserte juleaktiviteter for vanskeligstilte

Det blir store endringer og færre tilbud til rusavhengige og andre vanskeligstilte i førjulstiden og i selve julen i år. Men alle de frivillige organisasjonene prøver å stenge minst mulig - og heller tenke alternative tiltak. Her kan du lese hva koronapandemien gjør med juleaktivitetene til Frelsesarmeen, Blå Kors og Kirkens Bymisjon.

Alternativ jul er et tilbud som for første gang i sin 52-årige fartstid er avlyst, på grunn av korona. Hver jul siden 1968 har døren til Folkets hus i Oslo sentrum vært åpen, døgnet rundt fra julaften til andre juledag, for de som faller utenfor den tradisjonelle julefeiringa. En frivillig stab inviterer inn til «lys, varme, underholdning, vennskap, samtaler, mat og drikke».

— Vi er lei oss, og det er meget trist at et sosialt arrangement som har pågått kontinuerlig hver jul i over 50 år, i år ikke er mulig å gjennomføre, heter det på arrangementets nettside.

Tidligere har opptil 2500 deltakere og 950 frivillige deltatt. Arrangøren skriver det ville vært umulig å gjennomføre, med tanke på smittevern.

De vil sørge for at informasjon om avlysning spres blant de tradisjonelle gjestene i Oslos rus- og gatemiljø. På julaften vil de stå utenfor lokalene for å snakke med de som ikke har fått med seg avlysningen, og trolig servere gløgg.

Frelsesarmeen: Øker bemanningen

Regiondirektør i Frelsesarmeen, Frode Woldsund, sier at tilbudet deres opp mot jul er svekket i år. Mens bo og behandlingsavdelingene feirer tilnærmet normalt, vil lavterskeltilbudene endres i større grad.

— Siden vi ikke kan ha store ansamlinger inne blir innendørstilbudene for mindre grupper mennesker, mens matserveringer stort sett foregår utendørs.

Tidligere har det vært julemiddager, tilstelninger, konserter og aktiviteter i juletida, med større grupper samlet. Blant annet er den store julekonserten for alle som driver med musikkterapi avlyst.

Det vil være mindre arrangementer utendørs, strukket over lengre tid. Woldsund sier det også vil kjøres mat hjem til folk.

Frelsesarmeen har i koronatiden fått ekstra midler fra regjeringen. Det er ifølge Woldsund viktig for tilbudet:

— Med de ekstra midlene skal vi møte de behovene som er ved å øke bemanningen.

Noen får ikke plass

Julaften på kvelden vil det i år være ulike innendørs-arrangementer med maks 15 personer av gangen. Det serveres mat fra Frelsesarmeens eget kjøkken. Tidligere har opptil 200 vært samlet innendørs. Målgruppen er blandet; sårbare barn og familier, tilreisende, fattige og de med rusproblemer. Sistnevnte er enten aktive rusavhengige eller folk som ønsker å holde seg rusfrie. Woldsund sier det derfor er viktig med rusfrie aktiviteter, spesielt i jula hvor dagene kan bli lange.

— Vil det være noen som ikke får plass på julearrangementene?

— Det vil det, så her vil det foretas vurderinger om hvem som får plass.

Blå Kors: Usikker på julaften

Kommunikasjonssjef i Blåkors, Kristin Solbakken, sier tilbudet er redusert, men de gjør det de kan for Blå kors’ brukere. I andre former, i mindre grupper av gangen.

— Vi gjennomfører en del førjulsaktiviteter, blant annet Blå Kors barnas stasjon, for sårbare barn og familier. Der kan man lage julegaver sammen. Endringen er at vi er mer ute. Vi går sågar hjem til folk og deler ut matkasser.

På julaften har Blåkors pleid å arrangere «Min Jul» i kulturkirka Jakob. I år planla de først et arrangement med 100 personer, senere nedskalert til 50. Det er nå uklart om det lar seg gjennomføre i det hele tatt.

— Vi er usikre på hva vi får til på julaften. Vi har veldig lyst til å gjøre noe for de som trenger det. Kanskje det blir noen møter utendørs, noe matservering. Vi jobber med det, og har trolig planen klar snart.

Kirkens Bymisjon: Endring, ikke stenging

Per Frogner i Kirkens Bymisjons kommunikasjonsavdeling understreker at julen ikke er avlyst selv om store deler av samfunnet er stengt ned, men at de legger stor vekt på smittevern.

De fleste av bymisjonens kaféer, møtesteder og lavterskeltiltak holder åpent på vanlig måte gjennom advent- og juletid.

— Våre grep dreier seg ellers om endring og lite stenging.

Åpningstidene endres noe, og lokalene tilpasses så færre er inne samtidig. Flere julemåltider serveres gjennom flere bordsetninger. Bemanningen skal også økes.

— I noen sammenhenger vil de være nødvendig med påmelding fra deltakere, og flere steder vil vi invitere gjester og deltakere vi kjenner som faste brukere med særlig behov.

I år gjennomføres Bymisjonens juleaksjon «Gled en som gruer seg til jul» med en vri:

Med kampanjen #julebordhelter oppfordres bedrifter med koronaavlyste julebord til å donere deler julebordbudsjettet til en god sak. Donasjonsbeløpet er valgfritt, og én middag er priset til 40 kroner.

— Vi møter mange som har det ekstra vanskelig i år. Derfor er det rørende å se at bedrifter som har mulighet til det stiller opp, sier Frogner

Han sier julebordgavene går til varme middager og et godt sted å være for mennesker som virkelig trenger det nå i advents- og juletiden, men også resten av året.

— Årets advent- og julehøytid vil bli annerledes enn den pleier, men disse bidragene er viktige for at vi skal klare å tilby mat, hvile, hjelp og fellesskap. Også i år, sier Frogner.

Juleverksteder

Rus og Samfunn har tidligere skrevet om juleverkstedene til Kreaktivt verksted (Kav) i Bergen og Nettverk etter soning, i regi av henholdsvis Kirkens Bymisjon og Røde Kors.

Kav har tidligere åpnet for mange deltakere med rusutfordringer på sitt juleverksted i Bergen, men har nå sett seg nødt til å nedskalere av smittevernhensyn.

I tillegg til å bruke håndsprit og holde avstand har de begrenset antall deltakere drastisk.

— Det er en definert deltakergruppe i år. Kun fem deltakere som har deltatt gjennom høsten, og som fungerer som kohort, får tilbudet om juleverksted tre ganger i uken i desember, sier Bård Aulin i Bymisjonen i Bergen.

Pelle Medin i Røde Kors sier at Nettverk etter soning gjennomfører et juleverksted i år, men som blir både begrenset og nedtonet. Det skal sørges for avstand, munnbindbruk og smittvernsvennlige tiltak rundt matserveringen. Det er også satt et tak på antall deltakere.

— Vi blir nødt til å begrense juleverkstedet til 20 deltakere (inkludert barn), hvilket innebærer at betydelig færre deltakere kan ta del av tilbudet, dessverre.

Tidligere har rundt 60 deltatt.

Medin sier flere av deltakerne tilhører risikogruppen, og velger av den grunn å ikke melde interesse for de aktivitetene som faktisk kan gjennomføres. De har enda ikke hatt noen aktiviteter der de har blitt nødt til å vurdere hvem som skal og ikke skal få plass.

— Hvis det skulle være sånn at interessen blir såpass stor at vi ikke kan tilby alle som ønsker en plass, må vi gjøre en vurdering av totalsituasjonen til familiene og prioritere de som har størst behov, og kanskje også da prioritere de som ikke har deltatt tidligere år for å prøve skape en så rettferdig situasjon som mulig, sier Medin.Les mer om følgende emner: