-Et redaksjonelt uavhengig magasin om rusfeltet

Ny retningslinje for LAR er klar

– Man håper å sikre at flere kan få gode resultater i LAR, at det er en større grad av tillit mellom brukerne og helsetjenesten, og at vi benytter det kunnskapsgrunnlaget som er kommet de siste ti årene, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

– Retningslinjene vi har hatt fram til nå er ti år gamle, og siden har det kommet ny kunnskap og brukerinnsikt, sier helsedirektør Bjørn Guldvog til NTB.

Helsedirektoratet vektlegger følgende når de nå lanserer den nye retningslinja:

  • økt brukermedvirkning i LAR
  • flere legemidler, deriblant langtidsvirkende morfin.  Men metadon og buprenorfin skal fortsatt være de foretrukne legemidlene.
  • mindre kontroll. Der det fortsatt er nødvendig vil man kunne benytte urinprøver som kontroll, men dialog og observasjon vil nå være det viktigste grunnlaget for valg av legemidler.

Her kan du lese NTBs artikkel om den nye retningslinja. 

Til NRK sier Arild Knutsen, leder for Foreningen for human narkotikapolitikk (FHN):

– Dette er et lite skritt på veien, men langt fra godt nok.

– Det viktigste er at det åpnes for bruk av flere medikamenter og at det blir mer brukermedvirkning. Det står klart og tydelig at med jevne mellomrom skal spørre brukerne hva som er viktig for dem. Forhåpentligvis kan dette da bli et mer tillitsbasert system, sier Knutsen.

 Her kan du lese mer av artikkelen i NRK  

Rus & Samfunn kommer tilbake med en større artikkel om den nye LAR-retningslinja og kommentarer til den.

Her er en samleside over tidligere artikler i Rus & Samfunn om LAR.

 

Les mer om følgende emner: