-Et redaksjonelt uavhengig magasin om rusfeltet

Her blir Guri Spilhaug overrakt prisen av Jan Gunnar Skoftedalen, leder i Rusfeltets hovedorganisasjon Foto: Berit Simenstad
Her blir Guri Spilhaug overrakt prisen av Jan Gunnar Skoftedalen, leder i Rusfeltets hovedorganisasjon Foto: Berit Simenstad

— Hun har sloss for at ruspasienter får den helsehjelpen de har krav på og behov for

Hun har jobbet overalt innen rusfeltet helt fra hun var lege ved Uteseksjonen i 1990. Nå er Guri Spilhaug tildelt Rusfeltets pris for Godt rusfaglig arbeid 2023. Spilhaug skal pensjonere seg, men hun er sterkt engasjert i hvordan rusbehandling må utvikle seg fremover.

Guri Spilhaug, legespesialist og leder ved Nasjonal kompetansetjeneste TSB, ble onsdag kveld overrakt prisen for Godt rusfaglig arbeid 2023. Prisen deles ut av Rusfeltets hovedorganisasjon og ble første gang delt ut i 1996. Prisen deles ut til en eller flere personer som over tid har utmerket seg med godt rusfaglig arbeid.

Kjempet for rusbehandling som fag

— Guri er russpesialitetens mor, ble det sagt da Spilhaug mottok prisen av Anders Dalsaune Jansen og Jan Gunnar Skoftedalen, styreleder og leder for Rusfeltets hovedorganisasjon.

Med det siktet de til den helt sentrale rollen Guri Spilhaug spilte for å få på plass en spesialistutdanning i rus- og avhengighetsmedisin. Hun jobbet for dette i mange år, og i 2012 ble det vedtatt å opprette en slik spesialitet. 

— I dag er det mer enn 150 godkjente spesialister og et titalls leger er i gang med utdanningsløpet for å bli framtidens rusmedisinere. En slik spsialitet var helt nødvendig for at rusbehandling skulle bli likestilt med somatikk og psykisk helsevern, sa prisutdelerne.

Kjempet for helsehjelp til ruspasienter

Prisvinneren har i sin lange yrkeskarriere i rusfeltet arbeidet innenfor kommunale tjenester, i spesialisthelsetjenesten, i ideell virksomhet, i byråkratiet, i fagforening og innenfor forskning/kompetanseutvikling.

Etter perioden ved Uteseksjonen var Spilhaug overlege ved Akuttinstitusjonen Ullevål. Hun har også vært seksjonssjef i Kirkens Bymisjon og var overlege i de første tilbudene om Legemiddelassistert rehabilitering i Norge (MARIO ). Hun var også med i arbeidet med å utarbeide en nasjonal faglig retningslinje for LAR-behandling som kom i 2010.

Hun har også arbeidet som leder og byråkrat i Helse Sør-Øst og Helsedirektoratet. I 12 år, frem til 2021, var Guri Spilhaug leder for Norsk forening for rus og avhengighetsmedisin i legeforeningen.

De siste årene har Spilhaug arbeidet som leder av Nasjonal kompetansetjeneste TSB (Tverrfaglig spesialisert behandling av rusavhengighet). Hun går av som leder 1.desember og skal bli pensjonist.

— I hele sin karriere som lege har hun bidratt til, og sloss for, at pasienter i rusfeltet får den helsehjelpen de har krav på og behov for, sa prisutdelerne da de overrakte henne et silketrykk av Sverre Bjertnæs.

Mer ambulante tjenester

Selv om Guri Spilhaug nå gir seg etter en langt yrkesliv innen rusfeltet, har hun gitt tydelige føringer på hvordan hun mener fremtidens rusbehandling bør utvikle seg:

— Fremtidens spesialisthelsetjeneste må være tilgjengelig og fleksibel og kunne møte pasient og samarbeidspartnere utenfor sykehusbyggene. Lokalbasert behandling respekterer pasientens hverdag og reelle livssituasjon og forutsetter ikke oppbrudd fra bosted og atskillelse fra sosialt liv, skole og arbeid. De fleste pasienter i TSB har en tilhørighet til hjemsted som det er all grunn til å understøtte, sa Spilhaug i et intervju i Rus & Samfunn i fjor.

Et "must" i den kommende reformen

Regjeringens varslede forebyggings- og behandlingsreform kommer etter at Spilhaug har avsluttet yrkeskarrieren. Om hun får gjennomslag for noen av sine forventninger til reformen, gjenstår å se. Hun sa dette om reformen da hun deltok på en konferanse i regi av Rusfeltets hovedorganisasjon i februar 2022:

— Det er et "must" at det i den kommende reformen sikres akuttjenester for ruspasienter i alle sykehusområder, sa Spilhaug, som også etterlyser flere grep for at samordningen mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten skal bli bedre.

— Hvis flere sykehustjenester flyttes ut av sykehusene, vil det gjøre pasientenes overgang fra behandling til dagligliv i kommunen enklere, sa Spilhaug.

 

 

 

 

 

.


 

 

.


 

 

 

 

 

 

 

 

Les mer om følgende emner: