-Et redaksjonelt uavhengig magasin om rusfeltet

Beboer Mohammed t.v. med hunden Juster og Torstein Stangeland Husås, arbeidsleder ved Tyrilihaugen med Frøya.
Beboer Mohammed t.v. med hunden Juster og Torstein Stangeland Husås, arbeidsleder ved Tyrilihaugen med Frøya.

En firbeint grunn til å mestre rus

Ved Tyrilihaugen ble de så inspirert av et forskningsprosjekt om betydningen av kjæledyr for rusavhengige, at de nå gir hundeeiere med rusproblemer mulighet til å komme inn i behandling. Uten at de blir nødt til å plassere vekk hunden til andre.

På en fagdag i 2018 hadde Tyrilihaugen besøk av seniorforsker Jørgen Bramness, og Ph.d. stipendiat Andi Kerr Little. De presenterte sitt prosjekt «Betydning av kjæledyr hos rusmisbrukere». Besøket skulle føre til store forandringer.

Enhetsleder Jørgen Iversen, og nestleder Merete Turvoll forteller:

–  Little fortalte at det ikke fantes noen norske behandlingsinstitusjoner som tillot pasientene å ha med seg sine kjæledyr inn i rusbehandlingen. Da begynte vi å fundere på hvilke muligheter vi hadde til å utvikle et slikt prosjekt.

Resultatet ble at Tyrilihaugen nå gir hundeeiere med rusproblemer mulighet til å komme inn i behandling. Uten at de blir nødt til å plassere vekk hunden til andre. Dette håper man vil gjøre terskelen for å søke seg inn lavere.

Tilbudet gjelder i første hånd beboere fra Oslo kommune, som søker seg til Tyrilihaugen på en kommunal plass i regi av bydelen/ Velferdsetaten, ikke pasienter som søkes hit på en TSB-plass.

– Tyrilihaugen ligger øst for Lillehammer og er et tilbud til rusavhengige med erfaring fra Tyrili eller andre behandlingssteder. Pasienter der har lenge hatt mulighet til å anskaffe seg hund, men først etter lang tid med stabil livssituasjon. Vi har sett hvilken betydning det har hatt for dem. Ansvaret for et kjæledyr har gitt dem enda en grunn til å holde seg unna skadelig rusbruk, sier Turvoll. 

Hun presiserer at man ikke bruker hunder i selve behandlingen. Dette er et tilbud for rusavhengige som allerede har kjæledyr. Men de ser likevel at dyr kan ha en positiv effekt på mennesker som sliter med psykiske og fysiske plager.

– Mange av våre medarbeidere er hundeeiere selv, og brenner for at rusavhengige med kjæledyr skal bli bedre ivaretatt enn i dag. De har ofte med seg hund på jobb, for å motivere pasienter til å komme seg ut på tur, og på den måten forbedre både fysisk og psykisk helse hos dem.

Kunne ikke ha vært bedre

Forsker Andi Little synes det er helt fantastisk at Tyrilihaugen har blitt inspirert etter å ha fulgt med på forskningen til henne og kollegaene.

– Det kunne ikke vært bedre for oss som er tilknyttet prosjektet, sier hun. Det er så inspirerende for oss å se at forskingen kan lede til nye prosjekter og praktiske tiltak til hjelp.

Prosjektet (les mer om det her) ser på hvordan det å ha et kjæledyr, påvirker rusmiddelbruk. Og på hvordan relasjonen med kjæledyrene, spesifikt hunder, påvirker mennesker med rusmiddel-problemer. Har hunden en støttende rolle? Hjelper hunden dem å bryte noen av de negative mønstrene assosiert med rusmiddelproblemer. Hvilke særegne utfordringer møter hundeeier med rusmiddelproblemer?

– Vi utarbeider prosjektet etter dialog med involverte i behandlingsfeltet, særlig Prindsens Mottakssenter og andre involvert i dyreassistert intervensjon, forteller Little. Hun benytter anledningen til å takke dem for at de er åpne og behjelpelige med prosjektet, og viser tydelig medmenneskelighet i det daglige.

Omtrent halvveis

Prosjektet baserer seg på dybdeintervjuer av 8 personer med rusproblemer, med fokus på deres livserfaringer som hundeeiere. Intervjuene ble hovedsakelig gjennomført på Prindsens Mottakssenter. Folkehelseinstituttets spørreundersøkelser ved flere behandlingssentre danner grunnlaget for den andre delen av prosjektet.

Forskerne er nå omtrent halvveis og regner med å få publisert den første og andre forskningsartikkelen tidlig neste år. Forskerne håper prosjektet kan bli en plattform for videre forskning på feltet, samtidig som det er spennende å følge utviklingen mellom behandlingstilbud og dyrehold.

– Vi håper forskningen vår kan bidra med kunnskap som kan hjelpe personer med rusproblemer som har hunder, sier Little.

 Siklet ned i forskningens navn

Vi har hatt muligheten til å utforske sider ved livet til rusavhengig, som ofte blir oversett. Ved å forsøke å forstå relasjonen til kjæledyrene kan vi få muligheten til å få en bedre forståelse for den enkeltes behov. Vi tror også at økt kunnskap kan føre til bedre dyrevelferd, og tilgang til bistand for både eiere og kjæledyr.

–  All erfaring jeg har tilsier at det er et ekstraordinært bånd mellom hund og eier, forteller forskeren.

Hun likte godt når eierne tok med hundene til intervjuene.

– Ikke bare forelsket jeg meg i Rottweilere, jeg fikk også muligheten til å bli siklet ned i forskningens navn! Dette prosjektet treffer folks hjerter, ikke bare mitt.

– For meg er det særlig viktig at både eier og hund blir tatt hensyn til, og verdsatt, og at vi forsøker å forstå dybden av dette båndet for å kunne rettferdiggjøre dette spesielle forholdet. Jeg er dyp takknemlig mot Sykehuset innlandet for at de tok sjansen på å ta en stipendiat tilknyttet dette prosjektet.

 

 

 

Les mer om følgende emner: