-Et redaksjonelt uavhengig magasin om rusfeltet

Rose Boyle ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo. Foto: Universitetet i Oslo
Rose Boyle ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo. Foto: Universitetet i Oslo

Etterlyser sex som tema i rusbehandling i fengslene

— Når man knapt har erfaring med sex uten å være ruset, er det opplagt at sex og intime relasjoner er nært knyttet til risiko for tilbakefall til rus. Det burde derfor være et selvsagt tema i rusbehandling og ved sårbare overganger som når man skal ut av fengsel, sier kriminolog Rose Boyle. Hun har skrevet en egen artikkel om dette, som del av sin doktorgrad.

Rose Boyle ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo, arbeider på sin doktorgrad om rustiltak og behandling i fengsel. Avhandlingen er planlagt ferdig først i 2025.

I arbeidet med studien har Boyle drevet feltarbeid ved fire høysikkerhetsanstalter. Hun har intervjuet innsatte med ruserfaring og ansatte.

— Det kom så tydelig frem i samtalene at dette med sex spiller en stor rolle i tankene om hvordan et eventuelt liv uten rus skal bli. Det var overraskende for meg. Og det ble så tydelig at sex og intime relasjoner ikke er en naturlig del av rusbehandlingen i fengsel.

Boyle bestemte seg derfor for å skrive en egen artikkel om "Sex, relasjoner og tilbakefall til rus".

Usikker på sexlivet som rusfri

— Mange av dem som deltar i studien har liten eller ingen erfaring med sex uten bruk av rusmidler. Helt fra de var svært unge har erfaringene med sex vært nært knyttet til rus.

Boyle erfarte at mange er veldig usikre på om den seksuelle funksjonen kommer til å være som før. Kommer de tiil å få det til, fysisk og mentalt, uten bruk av rusmidler? Blir sexlivet kjedelig og flatt? Hvordan tilnærme seg andre som nykter?

— Undervurdert som risiko for tilbakefall

— Dette utgjør jo en betydelig risiko for tilbakefall til rus. Sex og intime relasjoner er fundamentalt og en stor del av livet for de fleste. Men når man snakker om risiko for tilbakefall, er det faktorer som bolig, inntekt, meningsfull aktivitet og nettverk som det fokuseres på. Sjelden eller aldri på sex og intime relasjoner. Det er nok knyttet tabuer til å snakke eksplisitt om sex i rusbehandlingen, sier Boyle.

Sårbar fase ut av fengsel

Fasen når man kommer ut av fengsel er svært sårbar, og Boyle mener derfor det er særlig viktig at sex og intime relasjoner er en helt naturlig tema i rusbehandling i fengslene.

Det er dessverre fremdeles et veldig individfokus i rusbehandling og rustiltak i fengsel, mens relasjoner, partnere og sex har vært en sentral del av "rushistorikken" for mange

— Det er dessverre fremdeles et veldig individfokus i rusbehandling og rustiltak i fengsel, mens relasjoner, partnere og sex har vært en sentral del av "rushistorikken" for mange, og noe som kan bli en stor utfordring i en ny tilværelse som rusfri. Det er opplagt noen vanskeligheter knyttet til å involvere partnere og familie i fengsel, men man kan likevel finne måter å få tatt opp dette tema, sier Boyle.

Som stipendiat er Boyle tilknyttet det store forskningsprosjektet PriSUD, som er blitt utviklet ved Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF) ved Universitet i Oslo (UiO). Prosjektet har som hovedmål å bedre mental og fysisk helse og livskvalitet for personer med ruslidelser i fengsel og omfatter innsatte og tidligere innsatte både i Norge og øvrige nordiske land.

PriSUD er finansiert av Helse Sør-Øst og Norges Forskningsråd.

Her kan du lese mer om forskningsprosjektet PriSUD

 

 

 

 

 

 

 

Les mer om følgende emner: