-Et redaksjonelt uavhengig magasin om rusfeltet

Ny helseminister, Jan Christian Vestre.  Foto: NTB Kommunikasjon/Statsministerens kontor
Ny helseminister, Jan Christian Vestre. Foto: NTB Kommunikasjon/Statsministerens kontor

— Vestre kan redde rusbehandlingen

Ina Roll Spinnangr, Aina Mumbi og Kenneth Arctander: — AP og SP stemte ned rusreformen fordi den ikke satset nok på helsehjelp. Nå raseres tilbudet til personer med rusavhengighet med de samme partiene i regjering

Skrevet av:

Ina Roll Spinnangr, leder Tryggere Ruspolitikk
Kenneth Arctander, leder RIO, en landsdekkende brukerorganisasjon på rusfeltet
Aina Mumbi, lege ved Eikaklinikken

Rusfeltets Hovedorganisasjon anslår at 400 døgnplasser i rusbehandlingen vil forsvinne i løpet av de neste par årene. Først, forsvant det flere plasser med avviklingen av godkjenningsordningen for Fritt Behandlingsvalg. Og nå, planlegges det å avvikle 135 plasser i forbindelse med en lenge ventet anbudsrunde i det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst. Ifølge den forrige helseministeren lar dette seg forsvare fordi helseforetaket samtidig kutter i hvor lenge hver pasient kan få være i behandling. På den måten får man flere pasienter gjennom behandling på færre plasser.

Argumentet er at kortere behandlingstid per pasient vil optimere ressursbruken, men de overser en grunnleggende realitet: rusavhengighet krever omfattende og tilpasset hjelp.

Helse Sør-Øst hevder det som nå skjer er i tråd med den faglige utviklingen. Det kan godt hende, men da er den “faglige utviklingen” kun en referanse til hvilke beslutninger helse sørøst tar selv. Fredrik Nilsson som representerte brukerutvalget i Helse Sør-Øst i arbeidsgruppen som forberedte anskaffelsen, har sagt til Fontene at han opplever at helseforetaket tenker på behandling av rusavhengighet som å reparere et beinbrudd, og at det sosialfaglige ansvaret for rusavhengige blir lagt over på kommunen som ikke har kapasitet til å håndtere mer enn de allerede gjør, gjør det bare enda vanskeligere for en av samfunnets mest utsatte grupper å få nødvendig hjelp.

Da Arbeiderpartiet stemte ned Solberg-regjeringens rusreform, kritiserte de den for
ikke å tilby tilstrekkelig helsehjelp til mennesker med rusproblemer. Den nåværende regjeringens politikk ser nå dessverre ut til å gjøre nøyaktig det de kritiserte den forrige regjeringen for.

Hvis vi skal hjelpe folk som har rusutfordringer, få ned overdosetall og redusere sykelighet og dødelighet, må behandlingstilbudet styrkes, ikke svekkes. Det haster derfor at regjeringen viser handlekraft og redder døgnplassene som nå er truet.

Som ny helse-og omsorgsminister står Jan Christian Vestre nå ovenfor et viktig ruspolitisk veivalg. Han kan velge å gjøre det samme som Ap kritiserte den forrige regjeringen for, og svikte brukere med behov for rusbehandling. Eller så kan han gå inn for et linjeskifte der vi styrker helsetilbudet for mennesker med rusproblemer, heller enn å bygge det ned. En slik handling vil ikke bare redde liv, men også markere et avgjørende skritt i retning av en mer human og ansvarlig ruspolitikk.

 

 

Les mer om følgende emner: