-Et redaksjonelt uavhengig magasin om rusfeltet

Ingvild Kjerkol. Foto: HOD
Ingvild Kjerkol. Foto: HOD

Kjerkol svarer rusfeltet: — En ren talldiskusjon om sengeplasser sier lite om kvaliteten i behandlingen.

— En ren talldiskusjon om sengeplasser sier lite om kvaliteten i behandlingen. Det viktigste er at behandlingen hjelper og at ventetiden er kort. Slik svarer helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol i et innlegg i Dagens Medisin mandag på kritikken fra sentrale aktører på rusfeltet.

 — Vi skal sørge for at det er tilstrekkelig og tilpasset kapasitet for å gi god rusbehandling. En ren talldiskusjon om sengeplasser sier lite om kvaliteten i behandlingen. Det viktigste er at behandlingen hjelper og at ventetiden er kort, skriver Kjerkol i et innlegg i Dagens Medisin.

Hun skriver videre: — Pasienter som sliter med rusmiddelproblemer, skal få et bedre behandlingstilbud. Det er et av mine hovedmål i 2024.

Færre døgnplasser

Det er i forbindelse med den siste anbudsrunden fra Helse Sør-Øst at det har kommet sterk kritikk fra flere hold.

I kronikkken "Fagmiljøene på rusfeltet kan bli rasert på Kjerkols vakt" i Dagens Medisin spør lederne i RIO, Actis, A-larm og Rusfeltets hovedorganisasjon om regjeringen i det hele tatt har en ruspolitikk.

Kenneth Arctander, daglig leder i RIO, Inger Lise Hansen, generalsekretær i Actis, Gerd M. Jacobsen, generalsekretær i A-larm og Jan Gunnar Skoftedalen, leder i Rusfeltets hovedorganisasjon peker på at samtidig som Ingvild Kjerkol har gitt helseforetakene i oppdrag å styrke psykisk helsevern og behandling til rusavhengige, kutter Helse Sør-Øst over hundre døgnplasser til samme gruppe og korter ned behandlingstiden deres.

— Lite å feire

Anders Dalsaune Jansen og Jan Gunnar Skoftedalen, hhv styreleder og leder for Rusfeltets hovedorganisasjon (RHO) skrev også en kronikk i Dagens Medisin med klar melding til Helse- og omsorgsministeren:

"Regjeringen på kollisjonskurs i ruspolitikken"

De skriver: "I år feirer den største enkelthendelsen for rusfeltet 20 år. Så langt er det lite å feire. Rundt 400 døgnbehandlingsplasser forsvinner."

Med "den største enkeltehendelsen" viser de til at rusavhengige fikk pasientrettigheter  da Tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) ble likestilt med somatikk og psykisk helsevern gjennom å bli en del av spesialisthelsetjenesten.

Må legge ned deler av Solliakollektivet

Stiftelsen Solliakollektivet er sterkt kritisk til Helse Sør-Øst og mener at de utraderer mangfoldet i norsk rusbehandling:

— Vi må legge ned store deler av virksomheten, inkludert selve Solliagården som en følge av føringene fra Helse Sør-Øst, uttalte Solliakollektivet til Rus & Samfunn.

 Solliakollektivet reagerer også på tidspunktet for anbudskonkurransen og etterlyser inngripen fra regjeringen.

— Det virker også ganske uforståelig at denne anbudsprosessen, som vil rasere store deler av det ideelt drevne rusfeltet, kommer før Forebyggings- og behandlingsreformen blir lagt fram –  og det uten at regjeringen griper inn.

— Nå må politikerne ta tilbake styringen av rusfeltet!

 

Les mer om følgende emner: